อาณาจักรเหรียญกษาปณ์ทองคำ

เหรียญหลวงพ่อโสธร ชุดทองคำขัดเงาพ่นทราย ปี41 ที่ระลึกเลื่อนสมณศักดิ์ และแต่งตั้งรองเจ้าอาวาสวัดโสธร

SOLD OUT
฿0.00
ชุดเหรียญรูปไข่ขัดเงาพ่นทรายที่ระลึกประกอบด้วย เนื้อทองคำ 99.99% หนัก 17.6 กรัม เนื้อเงิน และเนื้อทองแดง ขนาดความสูง 28 ม.ม. พร้อมกล่องและใบเซอร์
  • หมวดหมู่ : เหรียญพระพุทธ
  • รหัสสินค้า : 000906

รายละเอียดสินค้า เหรียญหลวงพ่อโสธร ชุดทองคำขัดเงาพ่นทราย ปี41 ที่ระลึกเลื่อนสมณศักดิ์ และแต่งตั้งรองเจ้าอาวาสวัดโสธร

  เหรียญหลวงพ่อโสธร ชุดทองคำขัดเงาพ่นทราย ปี41 ที่ระลึกเลื่อนสมณศักดิ์ รองเจ้าอาวาสวัดโสธร มาพร้อมกล่องและใบเซอร์

  ชุดเหรียญรูปไข่ขัดเงาพ่นทรายที่ระลึกประกอบด้วย เนื้อทองคำ 99.99%หนัก 17.6 กรัม เนื้อเงิน และเนื้อทองแดง ขนาดความสูง 28 ม.ม. 

  เหรียญหลวงพ่อโสธร ชุดทองคำขัดเงาพ่นทราย จัดสร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึกฉลองสมณศักดิ์ และตราตั้งพระสังฆาธิการ พระครูวุฒิวรารักษ์ (สุดใจ กนตจารี) ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญที่ พระพิพัฒนกิจวิธาน ได้รับพระบัญชาแต่งตั้งเป็นรองเจ้าอาวาสวัดโสธรวราราม พระอารามหลวง และได้รับคำสั่งแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะอำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2541

ประวัติโดยย่อ ของพระเทพสิทธิโสภณ

  อัตโนประวัติ พระเทพสิทธิโสภณ มีนามเดิมชื่อ สุดใจ รุ่งสว่าง เกิดเมื่อวันจันทร์ที่ 22 มกราคม 2475 โยมบิดา-มารดา ชื่อ นายจีน และนางเจิม รุ่งสว่าง อยู่บ้านเลขที่ 1 ต.บางหัก อ.พานทอง จ.ชลบุรี

  ด.ช.สุดใจ สำเร็จการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จากโรงเรียนประกอบราษฎร์บำรุง ต.ท่านสะอ้าน อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา พ.ศ.2496 ย่างเข้าวัยหนุ่มฉกรรจ์ ได้เข้ารับราชการทหารเกณฑ์

  ต่อมา ได้เข้าพิธีอุปสมบท เมื่อวันอังคารที่ 3 เมษายน 2499 ณ วัดพิพิธประสาทสุนทร ต.ลาดขวาง อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา โดยมีพระพุทธรังสี(เจียม จิรปุญโญ) เป็นพระอุปัชฌาย์

  พ.ศ.2506 สามารถสอบได้นักธรรมชั้นเอก สำนักเรียนคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา วัดพิพิธประสาทสุนทร ต.ลาดขวาง อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา

  ผลงานในด้านการปกรองคณะสงฆ์ พ.ศ.2511 ดำรงตำแหน่งเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโสธรวรารามวรวิหาร พ.ศ.2540 ดำรงตำแหน่งรองเจ้าอาวาสวัดโสธรวรามวรวิหาร และรองเจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา รวมทั้ง เป็นผู้จัดการโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดโสธรฯ

  ต่อมาในปี พ.ศ.2542 ดำรงตำแหน่งพระอุปัชฌาย์

  ลำดับสมณศักดิ์ พ.ศ.2500 เป็นพระใบฎีกา ฐานานุกรมในพระพุทธิรังสี (เจียม จิรปุญโญ) พ.ศ.2508 เป็นพระครูสังฆรักษ์ ฐานานุกรม ในพระราชพุทธิรังสี(เจียม จิรปุญโญ)

  พ.ศ.2518 เป็นพระครูปลัด ฐานานุกรมในพระเทพคุณาธาร(เจียม จิรปุญโญ)

  พ.ศ.2524 เป็นพระครูสัญญาบัตร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวงชั้นโทที่พระครูวุฒิวรารักษ์

  พ.ศ.2530 เป็นพระครูสัญญาบัตร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวงชั้นเอก ในราชทินนามเดิม

  พ.ศ.2534 ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ เป็นพระครูผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวงชั้นพิเศษ ในราชทินนามเดิม

  พ.ศ.2539 ได้รับพระราชทานแต่งตั้งสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ ในราชทินนามที่พระพิพัฒนกิจวิธาน

  พ.ศ.2545 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะในชั้นราชในราชทินนามที่พระราชสิทธิวิมล

กระทั่งเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2549 ที่ผ่านมา ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์จเป็นพระราชาคณะชั้นเทพในราชทินนามที่พระเทพสิทธิโสภณ

ในช่วงยังมีชีวิต พระเทพสิทธิโสภณ ได้สร้างคุณูประโยชน์แก่ศาสนาและสังคมอย่างมากมาย โดยได้สอนศาสนาอยู่ที่โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดโสธรฯ และยังบริจาคเงินช่วยเหลือให้กับโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร ได้รับรางวัลเสาเสมาธรรมจักร จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประเภทผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา สาขาการพัฒนาชุมชน

แม้ทุกวันนี้ พระเทพสิทธิโสภณจะละสังขารไป แต่ท่านจะยังเป็นศูนย์รวมใจแห่งชาวลุ่มน้ำบางปะกงตลอดไป

/* Products stats */