อาณาจักรเหรียญกษาปณ์ทองคำ

รูปหล่อสมเด็จพระญาณสังวร เนื้อทองคำ ที่ระลึกพระราชพิธีพระราชทานเพลิง ปี 2558 พระเทพฯเททอง พร้อมกล่อง

SOLD OUT
฿0.00
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้จัดสร้าง เนื้อทองคำ สูง 3.2 ซม. หนัก 33.4 กรัม ตอกโค๊ต ญสส และลายเซนต์สมเด็จญาณฯ สมเด็จพระสังฆราช จัดสร้างเพียง 1,000 องค์
  • หมวดหมู่ : สมเด็จญาณสังวร
  • รหัสสินค้า : 000868

รายละเอียดสินค้า รูปหล่อสมเด็จพระญาณสังวร เนื้อทองคำ ที่ระลึกพระราชพิธีพระราชทานเพลิง ปี 2558 พระเทพฯเททอง พร้อมกล่อง

  รูปหล่อสมเด็จพระญาณสังวร เนื้อทองคำ ที่ระลึกพระราชพิธีพระราชทานเพลิงปี 2558 พระเทพฯเททอง พร้อมกล่องเดิมๆ

  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้จัดสร้าง เนื้อทองคำ สูง 3.2 ซม. หนัก 33.4 กรัม ตอกโค๊ต ญสส และลายเซนต์สมเด็จญาณฯ สมเด็จพระสังฆราช จัดสร้างเพียง 1,000 องค์

     พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้หล่อพระรูปสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ด้วยทรงพระราชอนุสรณ์ถึงพระคุณูปการที่มีต่อพระองค์ เป็นพระอภิบาล ถวายโอวาทานุศาสน์ในระหว่างทรงพระผนวชและทรงมั่นคงในพระธรรมวินัย เพียบพร้อมด้วยพระคุณธรรมและพระขันติธรรมอันสูงส่ง เป็นที่เคารพของบรรดาพุทธบริษัท
     เพื่อประดิษฐานฯ ณ อาคารฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก วัดบวรนิเวศวิหาร ให้พุทธศาสนิกชนได้บูชาสังฆานุสติ แสดงกตัญญูกตเวทิตา น้อมรำลึกถึงพระเมตตาคุณพระองค์ท่าน ที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเป็นประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประเทศชาติ และประชาชน เป็นอเนกประการ ด้วยทรงเจริญพระชันษายืนนานกว่าสมเด็จพระสังฆราชทุกพระองค์ที่ผ่านมา ทรงดำรงตำแหน่งสกลมหาสังฆปริณายก และทรงดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหารยาวนานกว่าพระองค์อื่นๆ 
     พระศากยวงศ์วิสุทธิ์ (อนิลมาน ธัมมสากิโย) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร เปิดเผยว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้วัดบวรนิเวศวิหาร หล่อพระรูปเหมือนสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯ ประดิษฐาน ณ วัดบวรนิเวศวิหาร และจัดทำพระรูปจำลอง จำนวน 3 ขนาด เนื่องในพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระสังฆราช ทั้งนี้ สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พรหมคุตโต) รักษาการเจ้าอาวาสและรักษาการเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต กรรมการมหาเถรสมาคม (มส.) ดูแลการปั้นพระรูปสมเด็จพระสังฆราช ที่โรงหล่อย่านสุขสวัสดิ์ จนเสร็จสมบูรณ์
     พระศากยวงศ์วิสุทธิ์ กล่าวต่อว่า พระรูปเหมือนสมเด็จพระสังฆราช มีความงดงาม ตามต้นแบบ มีขนาดเท่าครึ่งของสัดส่วนพระองค์จริง ซึ่งจะจัดสร้างเพียงพระองค์เดียว ประดิษฐานยังศาลา 100 ปี สมเด็จพระสังฆราช
     ส่วนการเตรียมงานพระราชทานเพลิงพระศพนั้น ทุกภาคส่วนกำลังดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย และวัดบวรนิเวศวิหารยังเปิดให้พุทธศาสนิกชนได้ถวายสักการะอย่างต่อเนื่องด้วย
     สำหรับต้นแบบพระรูปสมเด็จพระสังฆราช ใช้พระรูปฝีพระหัตถ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงถ่ายขณะมีพระราชปฏิสันถารที่พระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ จ.นราธิวาส เมื่อวันที่ 26 ก.ย.2528 ขณะทรงดำรงสมณศักดิ์ที่สมเด็จพระญาณสังวร โดยเป็นภาพประทับนั่งขัดสมาธิด้านหลังเป็น เสื่อรำแพน

     ย้อนหลังกลับไปเมื่อวันที่ 24 ต.ค.2558 เวลา 13.30 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ทรงหล่อ "พระพุทธชินสีห์จำลอง" และทรงหล่อพระรูป "สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก" ณ บริเวณหน้าพระอุโบสถคณะรังษี วัดบวรนิเวศวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพฯ มีหม่อมเจ้ามงคลเฉลิม ยุคล ประธานกรรมการฝ่ายคฤหัสถ์ และคณะกรรมการเฝ้าฯ รับเสด็จ     จากนั้นเสด็จเข้าพระอุโบสถคณะรังษี ทรงจุดธูุปเทียนนมัสการบูชาพระพุทธปฏิมาประธานพระอุโบสถ ประธานกรรมการฝ่ายคฤหัสถ์ กราบบังคมทูลรายงาน และกราบบังคมทูลเชิญเสด็จทรงหล่อ "พระพุทธชินสีห์จำลอง" ทรงหล่อพระรูป "สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก" และสิ่งมงคลสักการะอนุสรณ์ครบ 2 ปีแห่งการสิ้นพระชนม์
    ลำดับนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังมณฑลพิธีด้านหน้าพระอุโบสถคณะรังษี ทรงรับแผ่นทองคำที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงตั้งพระราชสัตยาธิษฐาน จากหม่อมเจ้ามงคลเฉลิม ทรงหย่อนแผ่นทองลงในช้อน และทรงเทแผ่นทองลงในเบ้าหลอม ทรงถือสายสูตรเททอง หล่อพระพุทธชินสีห์จำลอง และทรงรับแผ่นทองคำที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตั้งพระราชสัตยาธิษฐาน แล้วทรงหย่อนแผ่นทองลงในช้อน และทรงเทแผ่นทอง ลงในเบ้าหลอม ทรงถือสายสูตร เททองหล่อพระรูป "สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก" เป็นเสร็จพิธี
     ในวันอังคารที่ 1 ธ.ค.2558 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงเป็นประธานในพิธีพุทธาภิเษกพระพุทธชินสีห์จำลอง และพระรูปหล่อสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ พระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร
     วัตถุมงคล ประกอบด้วย พระรูปหล่อลอยองค์ ขนาด 3.2 ซ.ม. พระรูปหล่อขนาด 1.6 ซ.ม. เนื้อทองคำ เนื้อโลหะผสม ขนาด 3.2 ซ.ม พระรูปหล่อจำลอง ขนาดพระเพลา 5 นิ้ว เนื้อโลหะผสม และพระรูปหล่อจำลอง ขนาดพระเพลา 3 นิ้ว เนื้อโลหะผสม