อาณาจักรเหรียญกษาปณ์ทองคำ

เหรียญพระพิมพ์สมเด็จ ๑๐๐ ปี หลังจารึกพระนามสมเด็จพระญาณสังวร ชุดเนื้อทองคำหนัก ๓๑กรัม พร้อมกล่องไม้

SOLD OUT
฿0.00
ประกอบด้วย เนื้อทองคำ (หนักประมาณ ๓๑ กรัม) เนื้อเงิน เนื้ออัลปาก้า เนื้อกะไหล่ทอง และเนื้อทองแดง องค์นี้ หมายเลข ๑๓ จัดสร้างเพียง ๑๙ ชุดเท่านั้น เปิดให้เช่าราคาจองจากวัดครับ
  • หมวดหมู่ : สมเด็จญาณสังวร
  • รหัสสินค้า : 000592

รายละเอียดสินค้า เหรียญพระพิมพ์สมเด็จ ๑๐๐ ปี หลังจารึกพระนามสมเด็จพระญาณสังวร ชุดเนื้อทองคำหนัก ๓๑กรัม พร้อมกล่องไม้

  เหรียญพระพิมพ์สมเด็จ ๑๐๐ ปี จารึกพระนามสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก แบบเต็ม ๆ สร้างในวาระมงคลที่ระลึกสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เจริญพระชนมายุ ๑๐๐ ปี ๓ ตุลาคม ๒๕๕๖ องค์นี้ หมายเลข ๑๓ จัดสร้างเพียง ๑๙ ชุดเท่านั้น เปิดให้เช่าราคาจองจากวัดครับ

     วัตถุประสงค์การจัดสร้างสิ่งมงคลสักการะ

     เพื่อสมทบทุนในการก่อสร้างอาคาร และเสนาสนะต่างๆแห่งอนุสรณ์สถานถวายเป็นพระราชกุศลแด่เจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ณ ญาณสังวรธรรมสถาน ในสังฆราชูปถัมภ์ จังหวัดกาญจนบุรี

     วิธีดูเหรียญเนื้อทองคำ หมายเลของค์พระ จะอยู่ด้านหลังเหรียญ มุมล่างขวา คู่กับ ญสส. ส่วนด้านซ้ายจะเป็นโค๊ต ๑๐๐ กับ ญสส. ส่วนเนื้ออื่นๆจะตอกโค๊ตหมายเลขสลับข้างกัน ครับ

  ชุดทองคำ ประกอบด้วย

๑. เนื้อทองคำ หนักโดยประมาณ ๓๑ กรัม

๒. เนื้อเงิน

๓. เนื้ออัลปาก้า

๔.เนื้อกะไหล่ทอง

๕.เนื้อทองแดง 

  สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช ทรงประทานแผ่นทองคำและชนวน พ.ศ.๒๕๐๘ 

  โดยลักษณะของเหรียญด้านหน้าเป็นพระพิมพ์สมเด็จ ส่วนด้านหลังนั้นได้จารึกพระนามเต็ม ๆ ของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ว่า

 สมเด็จพระญาณสังวร บรมนริศรธรรมนีติภิบาล 

อริยวงศาคตญาณวิมล สกลมหาสังฆปริณายก

ตรีปิฎกปริยัติธาดา วิสุทธจริยาธิสมบัติ 

สุวัฑฒนภิธานสังฆวิสุต ปาวจนุตตมพิสาร 

สุขุมธรรมวิธานธำรง วชิรญาณวงศวิวัฒ 

พุทธบริษัทคารวสถาน วิจิตรปฏิภาณพัฒนคุณ 

วิบูลสีลาจารวัตรสุนทร บวรธรรมบพิตร 

สรรพคณิศรมหาปธานาธิบดี คามวาสี อรัณยวาสี

สมเด็จพระสังฆราช

  เหรียญพระสมเด็จรุ่นนี้นับเป็นเหรียญแรกที่บรรจุคำจารึกพระนามเต็ม ๆ ของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช และควรค่าแก่การสะสมเป็นอย่างยิ่ง.....