อาณาจักรเหรียญกษาปณ์ทองคำ

เหรียญสมเด็จพระญาณสังวร เนื้อทองคำ องค์พระหนัก25 กรัม รุ่นที่ระลึกครบ 19ปี แห่งการสถาปนา 2551

SOLD OUT
฿0.00
รุ่นสุดท้ายที่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช เสด็จในพิธีด้วยพระองค์เอง เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๑ ณ พระอุโบสถวัดบวรนิเวศวหาร กรุงเทพมหานคร สร้างน้อย หายากมากครับ
  • หมวดหมู่ : สมเด็จญาณสังวร
  • รหัสสินค้า : 000891

รายละเอียดสินค้า เหรียญสมเด็จพระญาณสังวร เนื้อทองคำ องค์พระหนัก25 กรัม รุ่นที่ระลึกครบ 19ปี แห่งการสถาปนา 2551

  เหรียญสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช เนื้อทองคำ องค์พระหนัก 25 กรัม หนักรวมกรอบ 29.9 กรัม ปี2551รุ่นที่ระลึกครบ 19 ปี แห่งการสถาปนา (2532-2551)

  เป็นรุ่นสุดท้ายที่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช เสด็จในพิธีด้วยพระองค์เอง เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๑ ณ พระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร ลูกศิษย์และผู้ที่รัก นับถือท่าน ไม่ควรพลาดเป็นอย่างยิ่ง สร้างเพียง 480 เหรียญเท่านั้น หายากมากๆ

  ในวาระครบปีที่ ๑๙ แห่งการสถาปนา สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๑ นี้ วัดบวรนิเวศวิหาร และคณะกรรมการโครงการบูรณะปฏิสังขรณ์วัดบวรนิเวศวิหาร ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้รับสนองพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช จัดบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระกุศล ในวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๑ มีการบำเพ็ญกุศลถวายเป็นทักษิณานุประทานถวายสมเด็จพระบูรพาจารย์ สมเด็จพระสังฆราชทั้ง ๑๙ พระองค์ และพระบูรพาจารย์ ที่พระตำหนักเพ็ชร วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๑ ในวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๑ บำเพ็ญกุศลครบปีที่ ๑๙ แห่งการสถาปนา และทรงเสด็จวางศิลากฤษ์สร้างอาคารที่พักสงฆ์ที่คณะสูง (นานาชาติ) และเปิดนิทรรศการ พระประวัติ พระศาสนกิจ พระเกียรติคุณ สมเด็จพระสังฆราชแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ทั้ง ๑๙ พระองค์ ที่พระตำหนักเพ็ชร พระตำหนักเดิม ในตลอดเดือนเมษายน ๒๕๕๑

        ในการนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม รับการบำเพ็ญพระกุศลไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์ คณะกรรมการโครงการบูรณะปฏิสังขรณ์วัดบวรนิเวศวิหาร ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้รับประทานอนุญาตให้จัดสร้างสิ่งมงคลสักการะในวาระครบปีที่ ๑๙ แห่งการสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช ประกอบด้วย เหรียญพระรูปเหมือน และพระพิมพ์สมเด็จหลังมีลายเซ็นพระนาม สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช เป็นที่ระลึก และตอบแทนผู้มีจิตศรัทธาบริจาคสมทบทุนการบูรณปฏิสังขรณ์พระอารามและสร้างกุฏิที่พักสงฆ์ ๔ ชั้น กำหนดประกอบพิธีพุทธาภิเษก มังคลาภิเษก วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๑ เวลา ๑๖.๐๐ น. ถึง ๑๙.๓๐ น. ณ พระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร

กิจกรรมและกำหนดการ

  เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนชาวไทยได้ปฏิบัติธรรม บำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระกุศล ในวาระครบ ๑๙ ปี พระเกรียรติคุณแห่งการสถาปนา สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก วัดบวรนิเวศ คณะกรรมการโครงการบูรณปฏิสังขรณ์วัดบวรนิเวศวิหาร ในพระบรมราชูปถัมถ์ จึงได้จัดนิทรรศการพระประวัติ พระศาสนากิจของสมเด็จพระสังฆราชแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ทั้ง ๑๙ พระองค์ ในรูปแบบวีดิทัศน์ รวมถึงสมุดภาพพระประวัติ พระศาสนกิจ พระเกียรติคุณ ตลอดจนพระรูปของสมเด็จพระสังฆราช ทุกพระองค์ที่หาดูได้ยากในสมัยนี้ เพื่อเป็นประโยชน์ทางการศึกษา และเผยแพร่พระเกรียติคุณ โดยนิทรรศการจัดอยู่ในบริเวณพระตำหนักเพ็ชร พระตำหนักเดิม วัดบวรนิเวศวิหาร เปิดให้ชมตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น.- ๑๖.๐๐ น.

        กำหนดการบำเพ็ญพระกุศล ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครบปีที่ ๑๙ แห่งการสถาปนา สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก วันที่ ๒๐-๒๑ พ.ศ. ๒๕๕๑ วัดบวรนิเวศ

วันอาทิตย์ที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๑
        พิธีบำเพ็ญพระกุศลทักษิณานุประทาน ถวายพระกุศลสมเด็จพระบูรพาจารย์ สมเด็จพระสังฆราช แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ทั้ง ๑๘ พระองค์ และพระบูรพาจารย์ ณ พระตำหนักเพ็ชร

        เวลา ๑๗.๓๐ น. - สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก เสด็จเข้าสู่ภายในท้องพระโรงตำหนักเพ็ชร
- ทรงจุดธุปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
- ทรงจุดธุปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระรูปสมเด็จพระบูรพาจารย์ พระรูปสมเด็จพระสังฆราช แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ทั้ง ๑๘ พระองค์ และพระบูรพาจารย์
- เจ้าพนักงานอาราธนาศีล
- สมเด็จพระราชาคณะประธานสงฆ์ให้ศีล
- เจ้าพนักงานลาดภูษาโยง
- สมเด็จพระสังฆราชเสด็จไปทรงทอดผ้าไตรที่หน้าพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ห้องพระฉาก
- สมเด็จพระสังฆราชทรงทอดผ้าไตรถวายทักษิณานุประทาน
- สมเด็จพระราชาคณะ พระราชาคณะ รับทักษิณานุประทานโดยลำดับ
- สมเด็จพระราชาคณะ พระราชาคณะ ที่รับทักษิณานุประทานอนุโมทนา
- สมเด็จพระสังฆราชเสด็จกลับตำหนักค่อยท่าปราโมช

วันจันทร์ที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๑

  พิธีเปิดนิทรรศการพระประวัติ พระศาสนกิจ พระเกียรติคุณ สมเด็จพระสังฆราชแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ทั้ง ๑๙ พระองค์ ณ พระตำหนักเพ็ชร พระตำหนักเดิม วัดบวรนิเวศวิหาร

เวลา ๐๙.๓๐ น. – คณะสงฆ์และแขกผู้มีเกียรติพร้อมภายในท้องพระโรงตำหนักเพ็ชร
- นายเชาวน์ ณ ศีลวันต์ องคมนตรี ประธานพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
- ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติกล่าวรายงาน
- ประธานพิธีเปิดกรวยถวายสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
- ถวายสักการะพระบรมรูปสมเด็จพระสังฆราชแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ทั้ง ๑๙ พระองค์
- ประธานพิธีนำแขกผู้มีเกียรติเข้าชมนิทรรศการพระประวัติ พระศาสนกิจ พระเกียรติคุณ สมเด็จพระสังฆราชแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ทั้ง ๑๙ พระองค์ ในระบบวีดิทัศน์ที่พระตำหนักเพ็ชร และพระตำหนักเดิม วัดบวรนิเวศวิหาร
.............................

        พิธีวางศิลาฤกษ์อาคารที่พักสงฆ์ อนุสรณ์ ครบ ๑๙ ปี แห่งการสถาปนา สมเด็จพระสังฆราช พระองค์ที่ ๑๙ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ณ บริเวณคณะสูง

เวลา ๑๐.๑๕ น. - สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก เสด็จ ณ มณฑลพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารที่พักสงฆ์ ๔ ชั้น คณะสูง (นานาชาติ)
- ทรงเจิมแผ่นศิลาฤกษ์แล้ว
- นายเชาวน์ ณ ศีลวันต์ องคมนตรี เข้ารับประทานแผ่นศิลาฤกษ์จากสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารที่พักสงฆ์ ๔ ชั้น อนุสรณ์ ครบ ๑๙ ปี แห่งการสถาปนา สมเด็จพระสังฆราช พระองค์ที่ ๑๙ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๑ และ เจริญพระชนมายุ ๙๖ พรรษา ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๒
- สมเด็จพระราชาคณะ พระราชาคณะ กรรมการมหาเถรสมาคม ที่พระอุโบสถ เจริญชัยมงคลคาถาในการประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์
...........................

    พิธีบำเพ็ญพระกุศลครบปีที่ ๑๙ แห่งการสถาปนา สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ณ พระอุโบสถ

เวลา ๑๐.๓๐ น. - สมเด็จพระสังฆราช เสด็จเข้าภายในพระอุโบสถ
- ทรงจุดธุปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
- ทรงจุดธุปเทียนที่หน้าพระรูป สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส สมเด็จพระสังฆราช กรมหลวงวชิรญาณวงศ์
- ผู้แทนคณะสงฆ์ถวายสักการะ
- ผู้แทนหน่วยงานต่างๆ ถวายสักการะ
- เจ้าพนักงานอาราธนาศีล
- สมเด็จพระราชาคณะให้ศีล
- เจ้าพนักงานอาราธนาพระปริตร
- สมเด็จพระราชาคณะ พระราชาคณะ กรรมการมหาเถรสมาคมเจริญพระพุทธมนต์
- สมเด็จพระสังฆราช ทรงจุดเทียนชัย เทียนมหามงคลทำน้ำพุทธมนต์ ในการประกอบพิธีพุทธาภิเษกพระพุทธรูป ปางสมาธิ ภ.ป.ร. พระพุทธรูป ภ.ป.ร เหรียญพระรูปเหมือนที่ระลึกครบปีที่ ๑๙ แห่งการสถาปนา จบแล้ว
- สมเด็จพระสังฆราช ทรงถวายจตุปัจจัยไทยธรรมพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์
- สมเด็จพระราชาคณะ พระราชาคณะ ที่เจริญพระพุทธมนต์อนุโมทนา
- สมเด็จพระสังฆราช ทรงกรวดน้ำถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระบูรพาจารย์ สมเด็จพระสังฆราช แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ทั้ง ๑๘ พระองค์ และพระบูรพาจารย์
- สมเด็จพระสังฆราช โปรดให้ผู้แทนพระองค์ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ ที่เจริญพระพุทธมนต์ และพระสงฆ์ที่นิมนต์มาในงาน ๑๕๐ รูป และถวายจตุปัจจัยไทยธรรมพระสงฆ์
- สมเด็จพระสังฆราชเสด็จกลับตำหนักค่อยท่าปราโมช เป็นเสร็จพิธี

เวลา ๑๖.๓๐ น. พระราชครูวามเทพมุนี หัวหน้าคณะพราหมณ์ เทวสถานโบสถ์พราหมณ์และคณะ ประกอบพิธีบวงสรวงสังเวยเทพยดา บูชาฤกษ์ ในการประกอบพิธีพุทธาภิเษก มังคลาภิเษก พระพุทธรูป ปางสมาธิ ภ.ป.ร. ที่วัดบวรนิเวศวิหาร คณะกรรมการโครงการบูรณปฏิสังขรณ์วัดบวรนิเวศวิหาร ในพระบรมราชูปถัมถ์ คณะเถรคณาจารย์ และพุทธศาสนิกชนร่วมกันหล่อ ณ บริเวณหน้าพระอุโบสถ วัดบวรนิเวศวิหาร เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ สำหรับทูลถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นกรณีพิเศษ และพระพุทธรูป ภ.ป.ร. พระพิมพ์ ด้านหลังมีลายเซ็นพระนาม สด.พระญาณสังวร เหรียญพระรูปเหมือนสมเด็จพระสังฆราช ที่ระลึกครบปีที่ ๑๙ แห่งการสถาปนา ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๒-๒๕๕๑
- ประธานพิธี สมเด็จพระราชาคณะ กรรมการมหาเถรสมาคม จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย จุดเทียนมหามงคล เทียนวิปัสสี เทียนนวหรคุณ เทียนทอง เทียนเงิน ธุปเทียน เครื่องบูชาที่กระบะมุก พระสวดพุทธาภิเษก
- พระสงฆ์จตุรวรรคสวดคาถาพุทธาภิเษก
- จุดเทียนพุทธาภิเษกที่ขันสาคร
- พระพรหมมุนี จุดธูปเทียนที่แท่นบูชาหน้าพระรูป สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส สมเด็จพระสังฆราช กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ พระมหาเถรคณาจารย์ นั่งปรกอธิษฐานจิตเจริญบริกรรมภาวนา

เวลา ๑๙.๔๕ น. ประธานพิธีดับเทียนชัย
- พระสงฆ์จตุรวรรคที่สวดคาถาพุทธาภิเษกเจริญคาถาดับเทียนชัย
- ประธานพิธีดับเทียนชัยประพรมน้ำพระพุทธมนต์ โปรยข้าวตอกดอกไม้
- คณะกรรมการเข้าถวายจตุปัจจัยไทยธรรมพระมหาเถรคณาจารย์ และพระสงฆ์ที่สวดคาถาพุทธาภิเษก
- พระสงฆ์อนุโมทนา
- คณะกรรมการกรวดน้ำถวายเป็นพระกุศลพระพรชัยมงคล สมเด็จพระสังฆราช เพื่อให้ทรงเจริญพระชนมายุสิริสวัสดิพิพัฒนมงคล
- พิธีเวียนเทียนฉลองสมโภชในการประกอบพิธีพุทธาภิเษก เป็นเสร็จพิธี

ขอขอบคุณข้อมูลจาก http://www.udommongkol.com