อาณาจักรเหรียญกษาปณ์ทองคำ

เหรียญที่ระลึก ร. 5 หลัง จปร. เนื้อทองคำ 99 วัดนิเวศธรรมประวัติ สร้างศาลากาญจนาภิเสก 23 ตุลาคม 2537

SOLD OUT
เหรียญที่ระลึก ร. 5 หลัง จปร. เนื้อทองคำ 99 วัดนิเวศธรรมประวัติ สร้างศาลากาญจนาภิเสก 23 ตุลาคม 2537 สภาพสวย หนัก 16.4 กรัม
  • หมวดหมู่ : เหรียญเสด็จปู่ ร.5
  • รหัสสินค้า : 000093

รายละเอียดสินค้า เหรียญที่ระลึก ร. 5 หลัง จปร. เนื้อทองคำ 99 วัดนิเวศธรรมประวัติ สร้างศาลากาญจนาภิเสก 23 ตุลาคม 2537

  เหรียญที่ระลึก ร. 5 หลัง จปร. เนื้อทองคำ 99 วัดนิเวศธรรมประวัติ สร้างศาลากาญจนาภิเสก 23 ตุลาคม 2537 สภาพสวย หนัก 16.4 กรัม

วัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรวิหาร  เป็นวัดในสังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุต สร้างขึ้นโดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว(รัชกาลที่ 5) เมื่อปี พ.ศ. 2421 เพื่อทรงใช้เป็นสถานที่สำหรับบำเพ็ญพระราชกุศล เมื่อเสด็จฯ แปรพระราชฐานมาประทับที่พระราชวังบางปะอิน โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างเลียนแบบโบสถ์ฝรั่ง เป็นศิลปะแบบโกธิค (Gothic)

วัดแห่งนี้ตั้งอยู่ที่ ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา บนเกาะกลางแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตรงข้ามกับพระราชวังบางปะอิน   ซึ่งหลังจากเยี่ยมชมพระราชวังบางปะอินแล้ว นักท่องเที่ยวทุกท่านสามารถนั่งกระเช้าข้ามแม่น้ำ ไปเยี่ยมชมวัดนี้ได้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย แต่สามารถบริจาคเงินเพื่อเป็นค่าบำรุงได้ตามกำลังศรัทธาครับ

พระอุโบสถของวัดนั้นสร้างเลียนแบบโบสถ์ในคริสต์ศาสนา โดยภายในประดิษฐาน “พระพุทธนฤมลธรรโมภาส” ซึ่งเป็นพระประธาน ออกแบบโดยพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าประดิษฐวรการ โดยลักษณะที่ผสมผสานศิลปะแบบประเพณีนิยม และศิลปะแบบตะวันตกเข้าด้วยกัน ซึ่งมีพุทธลักษณะคล้ายสามัญชน นอกจากนี้ บริเวณฐานชุกชีก็มีลักษณะเหมือนที่ตั้งไม้กางเขนแบบโบสถ์ และฝาผนังโบสถ์ด้านหน้าของพระประธานนั้น เป็นพระบรมฉายาลักษณ์ของรัชกาลที่ 5 ที่ประดับด้วยกระจกสีสวยงาม  ถือเป็น วัดไทยแห่งเดียวในประเทศที่สร้างแบบสถาปัตยกรรมแนวยุโรป

นอกจากพระอุโบสถที่สวยงามสะดุดตาแล้ว ยังมีสิ่งที่น่าสนใจอีกหลายอย่าง ที่ซ่อนอยู่ภายใต้ร่มเงาไม้ของวัดแห่งนี้ เช่น กุฏิพระรูปทรงแปลกตา ซึ่งไม่เหมือนกับวัดใดๆ ,หอประดิษฐานพระคันธารราษฎร์ ซึ่งเป็นพระพุทธรูปยืนปางขอฝน ,หอประดิษฐานพระพุทธศิลาเก่าแก่ปางนาคปรก พระพุทธรูปสมัยลพบุรีฝีมือช่างขอมอายุเก่าแก่กว่าพันปี สวนหิน“ดิศกุลอนุสรณ์”สถานที่รวบรวมหินชนิดต่างๆที่มีในประเทศไทย และยังเป็นสถานที่บรรจุอัฐิเจ้าจอมมารดาชุ่ม พระสนมเอกในรัชกาลที่ 4 พระมารดาของสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ และราชสกุลดิศกุล ด้วยครับ

/* Products stats */