อาณาจักรเหรียญกษาปณ์ทองคำ

เหรียญที่ระลึกเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ องค์อุปถัมภ์ดนตรีไทย ปี2534 เนื้อทองคำขัดเง

SOLD OUT
฿0.00
ด้านหลังเหรียญ จะเป็นรูป ซอสามสาย น้ำหนักทองคำอยู่ที่ 25 กรัม เส้นผ่าศูนย์กลาง 3.0 ซม. โดยเป็นเหรียญที่หายากมาก ผลิตเพียง 365 เหรียญเท่านั้น
  • หมวดหมู่ : เหรียญทองคำขัดเงา
  • รหัสสินค้า : 001342

รายละเอียดสินค้า เหรียญที่ระลึกเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ องค์อุปถัมภ์ดนตรีไทย ปี2534 เนื้อทองคำขัดเง

   เหรียญที่ระลึกเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ องค์อุปถัมภ์ดนตรีไทย เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุ 36 พรรษา ปี2534 เนื้อทองคำขัดเงา พร้อมกล่องเดิมๆ

   สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงโปรดดนตรีไทย ทรงศึกษา ฝึกฝน ตลอดจนส่งเสรมและเผยแพร่ดนตรีไทยให้แพร่หลายในหมู่นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจ ในบางโอกาสได้ทรงดนตรีไทยร่วมในวงมโหรีด้วย ในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ 36 พรรษา ในวันที่ 2 เมษายน 2534 คณะกรรมการจัดงานและประกวดเหรียญกษาปณ์ไทย ได้จัดสร้างเหรียญที่ระลึกเพื่อเทิดพระเกียรติในฐานะทรงเป็นองค์อุปถัมภ์ดนตรีไทย โดยนำเครื่องดนตรีไทยประเภท ดีด สี ตี เป่า ซึ่งได้แก่ ซอสามสาย ซอด้วง จะเข้ ระนาดเอก และ ขลุ่ย เป็นลวดลายด้านหลังเหรียญ


   เหรียญที่ระลึกเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ชนิดเนื้อทองคำชนิดขัดเงา ด้านหลังเหรียญ จะเป็นรูป ซอสามสาย น้ำหนักทองคำอยู่ที่ 25 กรัม เส้นผ่าศูนย์กลาง 3.0 ซม. โดยเป็นเหรียญที่หายากมาก ผลิตเพียง 365 เหรียญเท่านั้น

   ซอสามสายเป็นเครื่องดนตรีไทยประเภทเครื่องสี มีคันชักสำหรับสี สันนิษฐานว่าเป็นเครื่องดนตรีที่มีเล่นมาแต่โบราณ ดังปรากฎหลักฐานว่ามีการกล่าวถึงการสีซอในหนังสือไตรภูมิพระร่วงของพระมหาธรรมราชา แห่งกรุงสุโขทัย

   ลักษณะเหรียญ เป็นเหรียญกลมขอบเรียบ

   ด้านหน้า มีพระรูปสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ผินพระพักตร์ทางเบื้องขวา ฉลองพระองค์ชุดไทย ทรงสวมสายสร้อยแห่งเครื่องราชอสิรยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์

   ด้านหลัง กลางเหรียญมีรูปซอสามสาย และข้อความว่า ซอสามสาย มีลวดลายดอกไม้ประกอบ ชิดวงขอบเหรียญโดยรอบมีคำว่า สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์อุปถัมภ์ดนตรีไทย พ.ศ. ๒๕๓๔ มีเครื่องหมายโรงกษาปณ์อยู่เหนือ พ.ศ. ๒๕๓๔