อาณาจักรเหรียญกษาปณ์ทองคำ

พระรูปเหมือนสมเด็จญาณสังวร รุ่นคชวัตร รุ่นแรก 90พรรษา ปี2546 พิมพ์เล็ก เนื้อทองคำ พร้อมกล่องเดิมๆ

฿30,000.00 ฿22,000
พิธีพุทธาภิเษกฯ วันที่ 26 กันยายน 2546 เวลา 15.19 น. ณ พระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร ภายในบรรจุเส้นพระเกศาของเจ้าประคุณสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก และมีหมายเลขพร้อมโค้ด กำกับ และส
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : สมเด็จญาณสังวร
  • รหัสสินค้า : 001315

รายละเอียดสินค้า พระรูปเหมือนสมเด็จญาณสังวร รุ่นคชวัตร รุ่นแรก 90พรรษา ปี2546 พิมพ์เล็ก เนื้อทองคำ พร้อมกล่องเดิมๆ

พระรูปเหมือนสมเด็จญาณสังวร รุ่นคชวัตร รุ่นแรก 90พรรษา ปี2546 พิมพ์เล็ก เนื้อทองคำ ขนาด 1 ซม. หนัก 7.54 กรัม หมายเลขประจำองค์พระ 166 จัดสร้างเพียง 999 องค์

พิธีพุทธาภิเษกฯ วันที่ 26 กันยายน 2546 เวลา 15.19 น. ณ พระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร ภายในบรรจุเส้นพระเกศาของเจ้าประคุณสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก และมีหมายเลขพร้อมโค้ด กำกับ และสร้างจำนวนจำกัด

วัตถุประสงค์ และ ความเป็นมาของการจัดสร้าง

       ในวโรกาสที่ เจ้าประคุณสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเจริญพระชนมายุ 90 พรรษา ประทานอนุญาต ให้สำนักเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช สร้างวัตถุมงคล มีรายการดังนี้

 

1.พระพุทธชินสีห์บูชา  ขนาดหน้าตักกว้าง 9 นิ้ว พระพุทธชินสีห์เป็นพระประธานในพระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร พุทธศิลป์สุโขทัย ที่งดงามที่สุดองค์หนึ่งของไทย คู่กับพระพุทธชินราช ในการสร้างครั้งนี้ จัดสร้างจำนวน 99 องค์ น้อมถวายเจ้าประคุณสมเด็จฯ เพื่อประทานผู้มีอุปการะคุณตามพระอัธยาศัย

 

2.พระกริ่งคชวัตร  เจ้าประคุณสมเด็จฯ ประทานอนุญาตให้จำลองจากพระพุทธรูปศิลปะเนปาล ที่พุทธศาสนิกชนชาวเนปาลถวาย เมื่อครั้งที่เสด็จประเทศเนปาล เพื่อทรงบรรพชาชาวศากยบุตร ในปี พ.ศ.2528 ซึ่งพระพุทธรูปดังกล่าวมีความเก่าแก่นับร้อยปี  มีความงดงามเป็นเลิศ และได้ประทานอนุญาตให้อัญเชิญนามสกุลในพระองค์ท่าน คือ " คชวัตร " ถวายเป็นนามพระกริ่ง เพื่อเป็นเกียรติแก่วงศ์สกุลในพระองค์สืบไป นับว่าทรงให้ความสำคัญกับพระกริ่งคชวัตรมาก

 

3.พระชัยวัฒน์คชวัตร พุทธศิลป์เหมือนกับพระกริ่งคชวัตร พระชัยวัฒน์ นิยมสร้างคู่กับพระกริ่ง แต่มีขนาดเล็กกว่ามาก มีความหมายถึง ชัยชนะ สมัยโบราณ ในการไปศึกสงคราม จะมีการนำพระชัยวัฒน์ติดตัวไปด้วยเสมอ ที่รู้จักกันโดยทั่วไป ได้แก่ พระชัยหลังช้าง สำหรับพระมหากษัตริย์ อัญเชิญไว้บนหลังช้างในขณะเสด็จออกศึก

 

4.ครอบน้ำมนต์คชวัตร เป็นครอบน้ำมนต์ที่มีศิลปะงดงาม สร้างตามอย่างครอบน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์โบราณ ของวัดบวรนิเวศวิหาร ภายในครอบน้ำมนต์ที่ฝามียันต์เทพชุมนุม มีความศักดิ์สิทธิ์ คือ เทพผู้ให้ความคุ้มครอง ยันต์ที่ก้นครอบน้ำมนต์ คือ ยันต์มหาพิชัยสมบัติ มีความศักดิ์สิทธิ์ด้านโชคลาภ ในสมัยโบราณเขียนยันต์นี้ใส่ไว้ที่ก้นบ่อน้ำ นำน้ำรดนา เจริญงอกงาม นำไปอาบมีโชคลาภมหาศาล ในครอบน้ำมนต์มีพระกริ่งคชวัตร เนื้อนวโลหะใส่ไว้หนึ่งองค์ ใต้ก้นพระกริ่งมียันต์มหาพิชัยสมบัติ ในทางความศักดิ์สิทธิ์นั้น นิยมว่าถ้านำพระกริ่งนี้แช่นำจะเกิดเป็นน้ำพระพุทธมนต์ เนื่องจากยันต์มหาพิชัยสมบัติเป็นยันต์ที่ศักดิ์สิทธิ์ เกิดโชคลาภมหาศาลปัองกันภยันตรายนานา

 

5.พระรูปเหมือนลอยองค์  สมเด็จพระญาณสังร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก จัดสร้างขึ้นครั้งนี้มี 2 แบบ ได้แก่

 

       แบบบูชา  มี   2   ขนาด  คือ หน้าตักกว้าง 5.9 นิ้ว  และ 4 นิ้ว  เนื้อสัตตโลหะ และ เนื้อทองเหลืองรมดำ ซึ่งประทานอนุญาตให้จัดสร้างขึ้นเป็นครั้งแรก

 

       แบบวัตถุมงคล  ได้แก่  พระรูปเหมือนลอยองค์ ขนาด 1.5 ซม. และ  1 ซม.  เนื้อทองคำ และ เนื้อนวะโลหะ

 

โลหะที่นำมาจัดสร้างและวัตถุมงคลที่บรรจุ

        ในการจัดสร้างวัตถุมงคลครั้งนี้ ได้นำโลหะชนวนพระกริ่งที่มีพิธีเททอง ณ วัดบวรนิเวศวิหาร ตั้งแต่โบราณเป็นต้นมา ซึ่งได้แก่ ชนวนพระกริ่งปวเรศ  พระกริ่งไพรีพินาศ  พระกริ่งสุจิตโต  พระกริ่งบวรรังสี  พระกริ่งสุวัฑฒโน  ชนวนพระพุทธรูป ภปร.  พระพุทธรูปพระชินสีห์ เป็นต้น

        ภายในองค์พระกริ่ง พระรูปเหมือน ของสมเด็จฯ ทุกๆองค์ บรรจุเส้นพระเกศาของเจ้าประคุณสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก และมีหมายเลขพร้อมโค้ด กำกับ และสร้างจำนวนจำกัด

        เจ้าประคุณสมเด็จพระญาณสังวรฯ ทรงลงอักขระในแผ่นทองคำ และคณาจารย์ทั่วประเทศ จำนวน 108 รูป ลงอักขระในแผ่นทอง เพื่อนำมาเป็นส่วนผสมในโลหะที่จัดสร้าง

        พิธีพุทธาภิเษกฯ วันที่ 26 กันยายน 2546 เวลา 15.19 น. สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จทรงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และทรงจุดเทียนชัย ณ พระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร

นามพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์

        ชุดเดียวกับพระสงฆ์ที่เจริญชัยมงคลคาถาในพิธีเททองฯ

นามพระสงฆ์สวดพุทธาภิเษก

1.จากวัดสุทัศน์เทพวราราม

2.จากวัดนครสวรรค์

 

นามพระสงฆ์นั่งบริกรรม  เจริญจิตภาวนา

1.พระอุดมญาณโมลี                               วัดโพธิสมภรณ์ อุดรธานี

2.พระธรรมวิสุทธิกวี                                วัดโสมนัสวิหาร กรุงเทพฯ

3.พระเทพสุทธิมงคล (หลวงปู่ศรี  มหาวีโร)   วัดประชาคมวนาราม       ร้อยเอ็ด

4.พระเทพโมลี                                       วัดราชผาติการาม          กรุงเทพฯ

5.พระราชอุดมมงคล (หลวงพ่ออุตตมะ)       วัดวังวิเวการาม               กาญจนบุรี

6.พระภาวนาวิศาลเถระ (หลวงปู่บุญมี)         วัดสระประสานสุข           อุบลราชธานี

7.พระสุธรรมคณาจารย์ (หลวงปู่เหรียญ  วรลาโภ)   วัดอรัญบรรพต      หนองคาย

8.พระมงคลสุนทร (หลวงปู่โถม ) วัดธรรมปัญญาราม          สุโขทัย

9.พระศรีมงคล (หลวงพ่อทอง) วัดสำเภาเชย                ปัตตานี

10.พระมงคลวราจารย์ ( หลวงปู่ธีร์ ) วัดมิ่งเมืองพัฒนาราม      ขอนแก่น

11.พระครูปทุมชัยกิจ (หลวงปู่นะ )               วัดหนองบัว  ชัยนาท

12.พระครูธรรมรัตนวิสุทธิ์ ( หลวงปู่ทอง ) วัดจักรวรรดิราชาวาส       กรุงเทพฯ

13.พระครูธรรมรังษี (หลวงปู่ธรรมรังษี )        วัดเขาพนมดิน               สุรินทร์

14.พระครูสุภัทร์ศีลคุณ (ครูบาดวงดี )           วัดท่าจำปี                     เชียงใหม่

15.พระครูวิสุทธิบุญดิตถ์ ( หลวงพ่อนวล )  วัดประดิษฐาราม            ปัตตานี

16.พระครูวิบูลธรรมกิจ (หลวงพ่อบัวเกตุ )      วัดแม่ปาง แม่ฮ่องสอน

17.พระครูประทีปธรรมสถิต ( หลวงปู่ชอบ )   วัดเขารังเสือ                 ราชบุรี

18.พระครูนิพัทธ์ธรรมกิจ ( หลวงพ่อแคล้ว ) วัดบางขุนเทียนนอก        กรุงเทพฯ

19.พระครูวิจารณ์สมถกิจ (หลวงพ่อห้อย )      วัดป่าประชารังสรรค์        ศรีสะเกษ

20.พระครูนิภาวิหารกิจ ( หลวงพ่อดำ )          วัดใหม่นภาราม              นราธิวาส

21.พระครูปลัดประภักดิ์ วิสุทฺธสีโล วัดมหิงษสุวรรณนิมิต       ปัตตานี

22.พระครูสถิตวีรธรรม ( หลวงพ่อรอด )         วัดสันติกาวาส พิษณุโลก

23.พระครูนิวิฐมณีวงศ์ ( หลวงพ่อสอาด)       วัดเขาแก้ว นครสวรรค์

24.พระครูพิพัฒน์วิทยาคม ( หลวงพ่อเจริญ )   วัดโนนสว่าง อุดรธานี

25.พระครูกัลยาณกิจ                                 วัดสุขาวดี                   ปัตตานี

26.พระหลวงปู่สวน                                   วัดนาทม                     อุบลราชธานี

27.พระหลวงปู่จันทร์โสม วัดป่านาสีดา                  อุดรธานี

28.พระหลวงพ่อเอียด                                วัดโคกแย้ม                     พัทลุง

29.พระหลวงปู่โทน      วัดเขาน้อยคีรีวัน              ชลบุรี

30.พระหลวงปู่สอ  พนฺธุโล                          วัดเขาหนองแสง ยโสธร

31.พระหลวงพ่อเพี้ยน อคฺคธมฺโม วัดเกริ่นกฐิน                    ลพบุรี

32.พระหลวงพ่อประดับ  ปริญฺญาโน              วัดป่าประดับทรงธรรม         สกลนคร

33.พระหลวงพ่อโพธิ์                                   วัดคลองมอญ                ชัยนาท

34.พระอาจารย์ธรรมนูญ                              วัดมณีชลขันธ์                ลพบุรี

 

นามพระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา พิธีเททองหล่อพระพุทธรูปประจำพระชนมวาร

                   พระกริ่ง ชัยวัฒน์ ครอบน้ำมนต์ คชวัตร

        พระพุทธชินสีห์ พระรัศมีพระพุทธชินราช และ พระรูปเหมือน

                              19 มิถุนายน  2546

             ณ  พระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร เวลา 17.49 น.

ในวโรกาสสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช ทรงเจริญพระชนมายุ 90 พรรษา

 

1.สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว  อุปเสโณ)                วัดสระเกศ

2.สมเด็จพระมหาธีราจารย์ (นิยม  ฐานิสฺสโร)           วัดชนะสงคราม

3.สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง  วรปุญฺโญ)      วัดปากน้ำ

4.สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (พุฒ  สุวฑฺฒโน)         วัดสุวรรณาราม

5.สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ (ประจวบ   กนฺตาจาโร)       วัดมกุฎกษัตริยาราม

6.สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (มานิต  ถาวโร)                   วัดสัมพันธวงศาราม

7.พระญาณวโรดม (ประยูร  สนฺตงฺกโร)                    วัดเทพศิรินทราวาส

8.พระธรรมวโรดม (บุญมา  คุณสมฺปนฺโน)                 วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม

9.พระวิสุทธาธิบดี (วีระ  ภทฺทจารี)                          วัดสุทัศนเทพวราราม

10.พระวิสุทธิวงศาจารย์ (พลอย  ญาณสํวโร)           วัดเทพธิดาราม

11.พระสาสโสภณ (อัมพร   อมฺพโร)                      วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

12.พระธรรมปัญญาจารย์ (สุพจน์  ปภสฺสโร)           วัดราชผาติการาม

13.พระธรรมเมธาจารย์ (คณิศร์  เขมวํโส)                 วัดบุณณศิริมาตยาราม

14.พระธรรมวิสุทธิกวี (พิจิตร  ฐิตวณฺโณ)                 วัดโสมนัสวิหาร

15.พระธรรมกวี (ลือชัย  คุณวุฑฺโฒ)                       วัดราชาธิวาส

16.พระธรรมสิทธิเวที (เสนาะ  ปญฺญาวชิโร)               วัดสระเกศ

17.พระธรรมกิตติเมธี (จำนง  ธมฺมจารี)                    วัดสัมพันธวงศาราม

18.พระธรรมวรเมธี (สุชิน  อคฺคชิโน)                        วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

19.พระเทพวิมลโมลี (เชิด  จิตฺตคุตฺโต)                     วัดสุทัศนเทพวราราม

 

        พิธีเททองฯ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จทรงประกอบพิธีด้วยพระองค์เอง ซึ่งจะเป็นครั้งสุดท้าย  โดยมี นายวิษณุ   เครืองาม  รองนายกรัฐมนตรี ปฎิบัติหน้าที่แทน พันตำรวจโท ทักษิณ   ชินวัตร นายกรัฐมนตรี  เป็นประธานฝ่ายฆราวาส

              มีพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนชาวไต้หวัน จำนวน 60 ท่าน นำโดย พระอาจารย์ซินเต้า  ต้าซือ   แห่งวัดหลิงจิวซาน มาร่วมพิธี

 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก http://www.udommongkol.com/