อาณาจักรเหรียญกษาปณ์ทองคำ

เหรียญพระรูปเหมือน สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช ที่ระลึกฉลองพระชันษา 99 ปี ชุดทองคำ พร้อมกล่อง

฿45,000.00 ฿32,000
พิธีพุทธาภิเษก มังคลาภิเษก ในวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2555 ณ พระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร ให้สำนักกษาปณ์ กรมธนารักษ์ เป็นผู้จัดสร้างเป็นพิเศษ พระรูปเหมือนมีความนูนเด่นและคมชัดสวยงามเหมือนองค์จริงมาก
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : สมเด็จญาณสังวร
  • รหัสสินค้า : 001314

รายละเอียดสินค้า เหรียญพระรูปเหมือน สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช ที่ระลึกฉลองพระชันษา 99 ปี ชุดทองคำ พร้อมกล่อง

เหรียญพระรูปเหมือน สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายกที่ระลึกฉลองพระชันษา 99 ปี ชุดทองคำ เลขประจำชุด 365 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.8 ซม. ประกอบด้วย

เนื้อทองคำ หนัก 9.10 กรัม

เนื้อเงิน หนัก 6.07 กรัม

เนื้อทองแดง หนัก 5.21 กรัม

โดยมีพิธีพุทธาภิเษก มังคลาภิเษก ในวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2555 ณ พระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร ให้สำนักกษาปณ์ กรมธนารักษ์ เป็นผู้จัดสร้างเป็นพิเศษ พระรูปเหมือนมีความนูนเด่นและคมชัดสวยงามเหมือนองค์จริงมาก

ด้านหน้าเป็นพระรูปเหมือนสมเด็จพระสังฆราช พระพักตร์ด้านขวา ด้านหลังเป็นพระนามย่อ ญสส. ซึ่งได้รับพระอนุญาตจาก สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ให้อัญเชิญประดิษฐานหลังเหรียญ สลักอักษร ฉลองพระชันษา 99 ปี 3 ตุลาคม 2555”

ชุดเหรียญเนื้อทองคำ เนื้อเงิน เนื้อทองแดง 1 ชุดมี 3 เหรียญ จำนวน 999 ชุด บริจาคบูชาชุดละ 35,000 บาท มีโค้ดและเลขกำกับตรงกันทุกเหรียญ

เหรียญเนื้อเงินบริสุทธิ์ 70% ทำจากเนื้อเงินเก่าจากเหรียญเครื่องราชอิสริยาภรณ์ มีโค้ดและเลขกำกับทุกเหรียญ จำนวน 5,999 เหรียญ บริจาคบูชาเหรียญละ 1,500 บาท

เหรียญเนื้อทองแดง จำนวน 48,999 เหรียญ บริจาคบูชาเหรียญละ 150 บาท

รูปเหมือนหลวงปู่ทวด

เนื้อแร่พิเศษ จำนวน 20,555 องค์ บริจาคบูชาองค์ละ 100 บาท

เนื้อผงพุทธคุณ จำนวน 15,555 องค์ บริจาคบูชาองค์ละ 100 บาท

คณะกรรมการพิพิธภัณฑสถานจังหวัดกำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ และศูนย์จริยศึกษา สธ. โดยพระโสภณคณาภรณ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร ประธานจัดสร้างเหรียญพระรูปเหมือนเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราช และรูปเหมือนหลวงปู่ทวดฯ ฝ่ายสงฆ์ นายวัลลภ เจียรวนนท์ รองประธานกรรมการเครือเจริญโภคภัณฑ์ ในฐานะประธานฝ่ายคฤหัสถ์ และนายศิวะ แสงมณี อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร

ได้ร่วมแถลงข่าวการดำเนินการจัดสร้างเหรียญพระรูปเหมือนสมเด็จพระสังฆราช และรูปเหมือนหลวงปู่ทวด เพื่อเป็นที่ระลึกเนื่องในการฉลองพระชันษา 99 ปี 3 ตุลาคม พ.ศ. 2555 สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก และเพื่อเป็นการจัดหารายได้สำหรับใช้ดำเนินการบูรณะพิพิธภัณฑสถานจังหวัดกำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ และศูนย์จริยศึกษา สธ.

พระโสภณคณาภรณ์ กล่าวว่าพิพิธภัณฑสถานจังหวัดกำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ และศูนย์จริยศึกษา สธ.หรือพิพิธภัณฑ์เรือนไทยเดิม เป็นพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ตั้งอยู่บนพื้นที่ 25 ไร่ 2 งานเศษ ในอำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร

ประกอบด้วยหมู่เรือนไทยขนาดใหญ่ที่สร้างขึ้นด้วยไม้สักทองอย่างสวยงาม สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2538 เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี (พ.ศ. 2539) และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2540

ปัจจุบัน พิพิธภัณฑสถานจังหวัดกำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ และศูนย์จริยศึกษา สธ.ซึ่งได้เปิดบริการมาเป็นระยะเวลา 15 ปี มีสภาพที่ทรุดโทรมตามกาลเวลา สมควรที่จะได้รับการบูรณะอนุรักษ์ให้อยู่ในสภาพดี เพื่อดำเนินกิจกรรมให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมสืบไป

แต่เนื่องจากพิพิธภัณฑ์แห่งนี้มิใช่เป็นพิพิธภัณฑ์แห่งชาติ จึงไม่ได้รับงบประมาณจากภาครัฐในการทำนุบำรุง คณะกรรมการจึงจัดทำโครงการบูรณะพิพิธภัณฑสถานจังหวัดกำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ และศูนย์จริยศึกษา สธ. ซึ่งได้รับพระสังฆราชูปถัมภ์ในการก่อสร้าง เพื่อแสดงกตเวทิตาสนองพระกรุณาธิคุณถวายเป็นพระกุศลเทิดพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมงคลกาลที่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก จะทรงเจริญพระชันษา 99 ปี ในวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2555

นายวัลลภ เจียรวนนท์ กล่าวว่า ในปัจจุบันนี้ แทบจะไม่มีโอกาสได้เห็นเรือนไทยในลักษณะนี้ที่ทำจากไม้สักทองทั้งหลัง ดังนั้น เพื่ออนุรักษ์ให้พิพิธภัณฑ์เรือนไทยหลังนี้เป็นมรดกของชาติสืบไป จึงได้จัดทำ โครงการจัดสร้างเหรียญพระรูปเหมือนเจ้าพระคุณ สมเด็จพระสังฆราช และรูปเหมือนหลวงปู่ทวด ที่ระลึกเนื่องในการฉลองพระชันษา 99 ปี 3 ตุลาคม 2555”

ประกอบด้วย เหรียญพระรูปเหมือนเจ้าพระคุณ สมเด็จพระสังฆราช เหรียญทองคำ เหรียญเงิน และเหรียญทองแดง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.8 มิลลิเมตร โดยมอบให้สำนักกษาปณ์ กรมธนารักษ์ เป็นผู้จัดสร้างเป็นพิเศษ พระรูปเหมือนมีความนูนเด่นและคมชัดสวยงามเหมือนองค์จริงมาก

ส่วน นายศิวะ แสงมณี กล่าวว่า การสร้างเหรียญพระรูปเหมือนนั้นไม่ได้สร้างกันง่ายๆ จะต้องเป็นวาระและโอกาสพิเศษเท่านั้น การสร้างสิ่งมงคลในครั้งนี้ เพื่อเป็นที่ระลึกเนื่องในการฉลองพระชันษา 99 ปี ของสมเด็จพระสังฆราช และเพื่อหารายได้มาบูรณะพิพิธภัณฑ์และศูนย์จริยศึกษา สธ.