อาณาจักรเหรียญกษาปณ์ทองคำ

เหรียญเจ้าสัว ญสส. บวรญาณรังสี เจริญบารมี 99 พรรษา ปี2555 ชุดทองคำ นาก พร้อมกล่อง

฿125,000.00 ฿110,000
พิธีมหาพุทธาภิเษกอย่างยิ่งใหญ่ วันที่ 26 กันยายน 2555 เวลา 15.19 น ณ พระอุโบสถวัดบวรนิเวสวิหาร กทม.ทุกองค์มีโค๊ดและหมายเลขกำกับ จัดสร้างเพียง 99 ชุด โดยเนื้อทองคำ หนัก 24.5 กรัม เนื้อนาก หนัก 16.8 กรั
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : เหรียญพระพุทธ
  • รหัสสินค้า : 001244

รายละเอียดสินค้า เหรียญเจ้าสัว ญสส. บวรญาณรังสี เจริญบารมี 99 พรรษา ปี2555 ชุดทองคำ นาก พร้อมกล่อง

   เหรียญเจ้าสัว ญสส. บวรญาณรังสี เจริญบารมี 99 พรรษา ปี2555 เนื่องในโอกาสที่องค์สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงเจริญพระชันษาครบ 99 ปีในวันที่ 3 ตุลาคม 2555 ชุดทองคำ นาก หมายเลขประจำองค์พระ 32 จัดสร้างเพียง 99 ชุด โดยเนื้อทองคำ หนัก 24.5 กรัม เนื้อนาก หนัก 16.8 กรัม ราคาจอง ชุดละ 100,000 บาท

   พระประวัติ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (สุวัฑฒนมหาเถระ เจริญ คชวัตร)

            วันที่ 3 ตุลาคม  เป็นวันคล้ายวันประสูติของเจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก องค์พระประมุขแห่งสังฆมณฑลและปวงพุทธศาสนิกบริษัทของไทย เมื่อวาระดิถีเช่นนี้เวียนมาถึง จึงเป็นที่ปลื้มปีติและเป็นโอกาสที่ปวงพุทธศาสนิกชนจะได้ถวายมุทิตาสักการะ และถวายพระกุศล ถวายพระพร เพื่อความเป็นสิริมงคลตามประเพณีนิยม

            เจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (สุวัฑฒนมหาเถระ) มีพระนามเดิมว่า เจริญ นามสกุล คชวัตร ทรงมีพระชาติภูมิ ณ จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม พุทธศักราช 2456 ทรงบรรพชาเป็นสามเณรเมื่อพระชนมายุ 14 พรรษา ณ วัดเทวสังฆาราม กาญจนบุรี แล้วเข้ามาอยู่ศึกษาพระปริยัติธรรม ณ วัดบวรนิเวศวิหาร จนพระชนมายุครบอุปสมบท และทรงอุปสมบท ณ วัดบวรนิเวศวิหาร เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2476 โดยสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ ทรงเป็นพระอุปัชฌาย์ ได้ประทับอยู่ศึกษา ณ วัดบวรนิเวศวิหาร ตลอดมาจนกระทั่งสอบได้เป็นเปรียญธรรม 9 ประโยค เมื่อ พุทธศักราช 2484

            ทรงดำรงสมณศักดิ์มาโดยลำดับคือ ทรงเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ พระราชาคณะชั้นราช และพระราชาคณะชั้นเทพ ในราชทินนามที่ พระโศภณคณาภรณ์ ทรงเป็นพระราชาคณะชั้นธรรมที่ พระธรรมวราภรณ์ ทรงเป็นพระราชาคณะชั้นเจ้าคณะรองที่ พระสาสนโสภณ ทรงเป็นสมเด็จพระราชาคณะที่ สมเด็จพระญาณสังวร และทรงได้รับพระราชทานสถาปนาเป็น สมเด็จพระสังฆราช ในราชทินนามที่ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เมื่อวันที่ 21 เมษายน พุทธศักราช 2532 นับเป็นสมเด็จพระสังฆราช พระองค์ที่ 19 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์

 

            “เหรียญเจ้าสัว” เป็นเหรียญสำคัญที่ได้รับความนิยมแต่ครั้งหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้ว จัดสร้างขึ้นเนื่องจากมงคลนามเจ้าสัวที่ให้คุณแห่งความมั่งคั่งร่ำรวยแก่ผู้บูชาครอบครองอีกทั้งตัวเหรียญยังออกแบบสวยงามเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว และเนื่องในโอกาสที่องค์สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงเจริญพระชันษาครบ 99 ปีในวันที่ 3 ตุลาคม 2555 ที่จะถึงนี้ คณะศิษยานุศิษย์และสำนักเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชจึงพร้อมใจกันจัดสร้างสุดยอดเหรียญเจ้าสัว ญสส. บวรญาณรังสี ฉลองพระชนม์สมเด็จพระสังฆราช 99 พรรษา อันเป็นปีมหามงคลยิ่งโดยจัดทำเป็นเนื้อทองคำ นาก เพียง  99 ชุด, ชุดกรรมการเนื้อเงิน นวโลหะ ทองแดง 1,199  ชุด เหรียญฝาบาตร และครอบน้ำมนต์ โดยมี

พิธีมหาพุทธาภิเษกอย่างยิ่งใหญ่ วันที่ 26 กันยายน 2555 เวลา 15.19  ณ พระอุโบสถวัดบวรนิเวสวิหาร กทม.ทุกองค์มีโค๊ดและหมายเลขกำกับ รับวัตถุมงคลได้ใน วันที่ 3 ตุลาคม 2555

            วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างพระอุโบสถดินตามวัดที่ขอความอนุเคราะห์มาให้แล้วเสร็จ และ สร้างพระเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ณ วัดป่าพุทธนิมิตรสถิตมหาสีมาราม บ้านห้วยขวาง ต.เหล่าโพนค้อ อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร ซึ่งพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพชรกิตติยาภาฯ เสด็จวางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2555

 

/* Products stats */