อาณาจักรเหรียญกษาปณ์ทองคำ

เหรียญพระศาสดา ภ.ป.ร. วัดบวรนิเวศวิหาร เนื้อทองคำ หนัก 23 กรัม ปี 2547 หมายเลข 61 จำนวนจัดสร้าง 99 เ

฿80,000.00 ฿65,000
เนื่องใน 200 ปี แห่งพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว " บิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย " จัดสร้าง โดย คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : เหรียญพระพุทธ
  • รหัสสินค้า : 001231

รายละเอียดสินค้า เหรียญพระศาสดา ภ.ป.ร. วัดบวรนิเวศวิหาร เนื้อทองคำ หนัก 23 กรัม ปี 2547 หมายเลข 61 จำนวนจัดสร้าง 99 เ

เหรียญพระศาสดา ภ.ป.ร. วัดบวรนิเวศวิหาร เนื้อทองคำ หนัก 23 กรัม ปี 2547 หมายเลข 61 จำนวนจัดสร้าง 99 เหรียญ

พระศาสดา ภ.ป.ร. วัดบวรนิเวศวิหาร (Phra Sassada P.P.R)
            เนื่องใน 200 ปี แห่งพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว " บิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย " จัดสร้าง โดย คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติพระศาสดา
           พระศาสดาสร้างคราวเดียวกับพระพุทธชินราช และพระพุทธชินสีห์ ในสมัยพระเจ้าลิไทแห่งกรุงสุโขทัย ได้ประดิษ ฐานอยู่ในวิหารด้านทิศใต้ของวัดพระศรีรัตนมหาธาตุมาแต่ต้น ต่อมาพระวิหารชำรุดไม่มีผู้ปฏิสังขรณ์ จึงได้อัญเชิญพระ ศาสดามาไว้ ที่วัดบางอ้อช้าง ทางแม่น้ำอ้อม จ.นนทบุรี ตั้งแต่สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ เมื่อสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาพิชัยญาติ ปฏิสังขรณ์วัดประดู่ คลองบางหลวง จึงได้ขออัญเชิญพระศาสดาไปเป็นพระประธาน ล่วงมาถึงรัชกาลพระบาทสมเด็จพระ จอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชดำริว่าพระศาสดาเป็นพระพุทธรูปอยู่ที่พระอารามหลวงมาแต่โบราณไม่ ควรอยู่ที่วัดอื่น จึงได้ โปรดเกล้าฯ ให้อัญเชิญมาประดิษฐานไว้ที่มุขหน้าพระอุโบสถวัดสุทัศน์เทพวราราม เมื่อ พ.ศ.2396 ต่อมาได้ทรงพระราชดำริ ว่าพระศาสดาและพระพุทธชินสีห์ เคยประดิษฐานอยู่ในพระอารามเดียวกันที่เมืองพิษณุโลก จึงโปรดเกล้าให้สร้างพระวิหาร ขึ้นในวัดบวรนิเวศวิหาร แล้วอัญเชิญพระศาสดาจากวัดสุทัศน์ฯ ไปประดิษฐานไว้ในพระวิหารนั้น เมื่อพ.ศ.2406
           ความเป็นมาการสร้างพระศาสดา ภ.ป.ร.            สืบเนื่องจากคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์ และสมาคมนิสิตเก่าคณะวิทยาศาสตร์ จุฬากรณ์มหาวิทยาลัย รวมถึงอาจารย์ ข้าราชการ นิสิตทั้งปวง มีความเห็นตรงกันที่จะจัดสร้างหอเกียรติยศ เพื่อเทิดทูนพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 เนื่องในวโรกาสอันเป็นมหามงคลครบรอบพระราชสมภพ 200 ปี ในปีพุทธศักราช 2547 เพื่อระลึกถึง "พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย " ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อวงการวิทยาศาสตร์ไทย และเพื่อให้บรรดานักวิทยาศาสตร์ นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ได้รำลึกถึงพระองค์ท่าน ในการนนี้คณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และ สมาคมนิสิตเก่า คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีมติให้สร้างวัตถุมงคลพระศาสดา โดยได้รับพระเมตตาจาก สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก อย่างสูงยิ่ง ทรงประธานให้พระพรหมมุนีเป็นองค์ประธาน ในพิธีเททองพระศาสดา และทางคณะวิทยาศาสตร์ได้รับพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นจากพระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัวที่ ทรงมีพระบรมราชานุญาตให้อัญเชิญพระปรมาภิไธยย่อภ.ป.ร.ประดิษฐานที่ฐานบนผ้า ทิพย์พระศาสดา ด้านหลังของเหรียญ


วัตถุประสงค์ในการจัดสร้าง           

   วัตถุมงคลที่สร้างขึ้นมานี้เพื่อสมนาคุณต่อผู้ที่มีอุปการะคุณสร้างหอเกียรติยศ ที่ตั้งอยู่ในอาคาร "มหามงกุฏ" คณะ วิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่รัฐบาลอนุมัติเงินให้ก่อสร้างให้เป็นอาคารที่สอนวิทยาศาสตร์ ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ มี 20 ชั้น มีพื้นที่ใช้สอย 50,000 ตารางเมตร รองรับนิสิตเพื่อการเรียนการสอนสายวิทยาศาสตร์ วันละ 3,000 คน


หลักการและวิธีการจัดสร้าง            

   เพื่อ ให้พระศาสดาที่ได้จัดสร้างขึ้นเป็นสิ่งสูงค่ายิ่งแก่การสักการะบูชา คณะผู้ดำเนินการจัดสร้างได้ถือปฏิบัติหลัก การและวิธีการจัดสร้างดังนี้            

1. มีการจำลององค์พระศาสดาที่เหมือนองค์จริงที่สุดทั้งลักษณะและอัตราส่วนรวม ถึงรายละเอียดของฐานพระเพื่อ ให้เกิดความปิติยินดีที่เป็นสิ่งที่สูงยิ่งแก่การบูชา            

2. สร้างพระศาสดาในจำนวนจำกัด และตอกตัวเลขบนองค์พระตามจำนวนที่สร้าง            

3. พิธีกรรมการสร้าง ให้ประกอบพิธีเททองพระศาสดาในฤกษ์บริเวณหน้าพระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร โดยโยง สายสิญจน์จากองค์พระพุทธชินสีห์และพระศาสดาจากพระอุโบสถ            

4. มีการควบคุมการสร้างแม่พิมพ์และตัวเลขจะถูกทำลายทันทีที่มีการสร้างครบจำนวน            

5. พระเนื้อทองคำทุกชุดจะมีใบประกาศนียบัตรมอบให้กับผู้บริจาค

 

รายการวัตถุมงคล

1. เหรียญพระศาสดา ชุดกรรมการ (เนื้อทองคำ+เนื้อเงิน+เนื้อนวโลหะ+เนื้อทองแดง) สร้าง 99 ชุด  เหรียญทองคำหนัก 23 กรัม

2. เหรียญพระศาสดา เนื้อเงิน (Phra Sassada Silver) สร้าง 499 เหรียญ

3. เหรียญพระศาสดา เนื้อนวโลหะ (Phra Sassada Nawa)

4. เหรียญพระศาสดา เนื้อทองแดง (Copper)

 

/* Products stats */