อาณาจักรเหรียญกษาปณ์ทองคำ

เหรียญที่ระลึก พระพุทธสิรินาคเภษัชยคุรุจุฬาภรณ์(เหรียญพระพุทธโอสถ) พ.ศ. 2558

SOLD OUT
฿0.00
พระพุทธรูปประจำ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เจ้าคุณธงชัย ประธานที่ปรึกษาฝ่ายสงฆ์ และประกอบพิธีมหาพุทธาภิเษก ณ พระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม
  • หมวดหมู่ : เหรียญพระพุทธ
  • รหัสสินค้า : 001176

รายละเอียดสินค้า เหรียญที่ระลึก พระพุทธสิรินาคเภษัชยคุรุจุฬาภรณ์(เหรียญพระพุทธโอสถ) พ.ศ. 2558

เหรียญที่ระลึก พระพุทธสิรินาคเภษัชยคุรุจุฬาภรณ์(เหรียญพระพุทธโอสถ) พ.ศ. 2558 เนื้อทองคำ 99% หนัก 18 กรัม พร้อมกล่องและใบเซอร์เดิมๆ ราคาเปิดจอง 50,000 บาท พระพรหมมังคลาจารย์ (ธงชัย ธมฺมธโช) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม วรวิหาร ประธานที่ปรึกษาฝ่ายสงฆ์ และประกอบพิธีมหาพุทธาภิเษก ณ พระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม

   พระพุทธสิรินาคเภษัชยคุรุจุฬาภรณ์ เป็นพระพุทธรูปประจำ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ มีพุทธลักษณะได้รับอิทธิพลจากพระไภษัชยคุรุศิลปะขอม เป็นปางสมาธิประทับบนนาคปรก บนพระหัตถ์มีหม้อยาในคติมหายานเชื่อว่า "พระไภษัชยคุรุไวฑุรยประภาตถาคต" เป็นพระพุทธเจ้าแห่งการรักษาโรค ตรัสรู้ขึ้นมาเพื่อให้สัตว์โลกมิต้องมีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียน ปลดเปลื้องความเจ็บปวดและความทุกข์ทรมานของมนุษย์ทั้งโรคทางกายและโรคทางกรรม

   ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงมีพระดำริให้จัดสร้างเหรียญที่ระลึก พระพุทธสิรินาคเภษัชยคุรุจุฬาภรณ์ หรือ พระพุทธโอสถ สำหรับให้ประชานผู้มีจิตศรัทธาได้มีไว้สักการะบูชา เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้ปราศจากโรคภัยทั้งปวง

   หัวใจพระคาถา : สะ ธะ วิ ปิ ปะ สะ อุ

   วัตถุประสงค์ในการจัดสร้าง เพื่อนำรายได้มาช่วยเหลือผู้ป่วยที่ยากไร้และซื้ออุปกรณ์การแพทย์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ฯ

   ผลิตโดย : สำนักกษาปณ์ กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง

   นพ.นิธิ มหานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ประธานคณะกรรมการอำนวยการโครงการก่อสร้างโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ส่วนขยาย 400 เตียง เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสที่จะเจริญพระชนมพรรษาครบ 90 พรรษา ในปี 2560 กล่าวว่า ผู้บริจาคเงินนอกจากได้รับเหรียญพระพุทธสิรินาคเภษัชยคุรุจุฬาภรณ์ หรือ เหรียญพระพุทธโอสถ ซึ่งเป็นพระพุทธรูปประจำโรงพยาบาลจุฬาภรณ์เป็นที่ระลึกแล้ว ยังสามารถขอใบเสร็จรับเงินเพื่อนำไปใช้ในการลดหย่อนภาษีได้ตามจำนวนเงินที่จ่ายจริง ซึ่งเหรียญออกแบบโดยนายพุทธชาติ อรุณเวช อดีตผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านศิลปกรรมเหรียญ สำนักกษาปณ์ และผู้อำนวยการสำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน และที่ปรึกษาด้านการบริหารเหรียญกษาปณ์และทรัพย์สินมีค่า กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง โดยนำแบบมาจาก องค์พระพุทธสิรินาคเภษัชยคุรุจุฬาภรณ์ พระพุทธรูปประจำโรงพยาบาลจุฬาภรณ์

 

นพ.นิธิ กล่าวต่อว่า เหรียญที่ผลิตมามี 5 ประเภท ประกอบด้วย

1.เหรียญทองคำขัดเงา 99% สูง 70 มิลลิเมตร น้ำหนัก 300 กรัม จำนวน 100 เหรียญ สำหรับผู้บริจาค 999,999 บาท

2.เหรียญทองคำ 99% สูง 30 มิลลิเมตร น้ำหนัก 18 กรัม ผลิต 500เหรียญ สำหรับผู้บริจาค 500,000 บาท

3.เหรียญเงินรมดำพ่นทรายพิเศษ 95% สูง 30 มิลลิเมตร น้ำหนัก 15 กรัม ผลิต 5,000 เหรียญ สำหรับผู้บริจาค 5,000 บาท

4.เหรียญโลหะสีเหลืองสูง 30 มิลลิเมตร น้ำหนัก 11 กรัม ผลิต 1 ล้านเหรียญ สำหรับผู้บริจาค 200บาท และ

5. เหรียญโลหะสีเหลือง บรรจุล็อคเก็ตพร้อมสร้อย ผลิต 1 หมื่นเหรียญ สำหรับผู้บริจาค 900 บาท

     พระพรหมมังคลาจารย์ (ธงชัย ธมฺมธโช) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม วรวิหาร ประธานที่ปรึกษาฝ่ายสงฆ์ของคณะกรรมการอำนวยการโครงการฯ กล่าวถึงพระพุทธสิรินาคเภษัชยคุรุจุฬาภรณ์ หรือ พระพุทธโอสถ ว่า เป็นพระพุทธรูปแบบประยุกต์ร่วมสมัยที่ได้รับอิทธิพลจากพระไภษัชยคุรุไวฑูรยประภา ศิลปะขอมปางนาคปรก บนพระหัตถ์มีหม้อยา ในคติมหายานเชื่อว่า พระไภษัชยคุรุไวฑูรยประภาตถาคตเป็นพระพุทธเจ้าแห่งการรักษาโรค ตรัสรู้มาเพื่อให้สัตว์โลกมิต้องมีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียน ปลดเปลื้องความเจ็บปวดและความทุกข์ทรมานของมนุษย์ ทั้งโรคทางกาย ทางใจ และโรคทางกรรม โดยเหรียญฯ ที่จัดทำขึ้นนี้ เป็นเหรียญที่ผ่านการประกอบพิธีมหาพุทธาภิเษก ณ พระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับมอบเป็นที่ระลึกให้แก่ผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงินในโครงการดังกล่าว