อาณาจักรเหรียญกษาปณ์ทองคำ

เหรียญพระมหาชนกชุดทองคำเล็ก (ทองคำ นาค เงิน) สภาพสวยพร้อมหนังสือและกล่องเดิมๆ

฿90,000.00 ฿75,000
ประกอบด้วย เนื้อทองคำ หนัก 9.36 กรัม เนื้อนาค หนัก 7.0 กรัม เนื้อเงิน หนัก 6.45 กรัม จัดสร้างปี 2542
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : เหรียญชุด
  • รหัสสินค้า : 001132

รายละเอียดสินค้า เหรียญพระมหาชนกชุดทองคำเล็ก (ทองคำ นาค เงิน) สภาพสวยพร้อมหนังสือและกล่องเดิมๆ

   เหรียญพระมหาชนกชุดทองคำเล็ก (ทองคำ นาค เงิน)  สภาพสวยพร้อมหนังสือและกล่องเดิมๆ ประกอบด้วย เนื้อทองคำ หนัก 9.36 กรัม เนื้อนาค หนัก 7.0 กรัม เนื้อเงิน หนัก 6.45 กรัม จัดสร้างปี 2542

   สำหรับเหรียญนั้น  ด้านหนึ่งเป็นพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระอริยาบถที่มีหยาดพระเสโทที่พระนาสิก  เขียนข้อความ "วิริยะ  PERSERVERANCE"  และอักษรเทวนาครี  อีกด้านหนึ่ง เป็นภาพพระมหาชนกในมหาสมุทร ขณะทรงสนทนาธรรมกับนางมณีเมขลา ซึ่งปั้นจากต้นแบบภาพฝีพระหัตถ์สมเด็จฯเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัตติวงศ์

   พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงทรงดัดแปลงเนื้อเรื่องในมหาชนกชาดกให้เหมาะสมกับสังคมปัจจุบัน  โดยมีพระราชดำริว่าพระมหาชนกจะบรรลุโมกขธรรมได้ง่ายกว่า หากได้ประกอบพระราชกรณียกิจในโลกให้ครบถ้วนก่อน รูปที่ประกอบเรื่องเป็นฝีมือของศิลปินไทย   ซึ่งได้ทุ่มเททั้งกำลังกายและกำลังความคิดอย่างเต็มที่  เพื่อถ่ายทอดความงามของเรื่องนี้ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ "พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงแปลมหาชนกชาดกเสร็จสมบูรณ์เมื่อ  พ.ศ.  2531 และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พิมพ์ในโอกาศเฉลิมฉลองกาญจนภิเษกแห่งรัชกาล ให้เป็นเครื่องพิจารณาเพื่อประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของสาธุชนทั้งหลาย"  ขอจงทรงมีความเพียรที่บริสุทธิ์ ปัญญาที่เฉียบแหลม  กำลังกายที่สมบูรณ์ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน 9 มิถุนายน  2539

    ทรงแปลเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษควบคู่กันไป  เป็นประโยชน์ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ทรงถอดประวัติของพระองค์ตลอดระยะเวลา  50  ปีที่ครองราชย์  ทรงประสบอุปสรรค  ความยากลำบาก เหมือนพระมหาชนกเมื่อเรือแตกก็ทรงว่ายน้ำถึง  7  วัน  จนเทวดามาช่วย  ในหลวงก็ทรงประสบวิกฤต แต่ทรงมีความเพียรไม่ท้อแท้  ซึ่งบางคนก็มีความเพียรอยู่แต่ท้อแท้  ทำให้ไม่ประสบความสำเร็จในชีวิต และเหรียญที่จัดสร้างขึ้นนี้ไม่ใช่เครื่องรางของขลัง  แต่เป็นสิ่งเพิ่มกำลังใจในการต่อสู้กับชีวิต  เป็นประทีปส่องทาง"

    ใครที่ได้อ่านเรื่องพระมหาชนกต่างพูดตรงกันว่า  พระองค์ทรงพระปรีชาสามารถทางด้านวรรณกรรมยิ่งนักทรงใช้ภาษาที่กระชับ  สละสลวยอ่านง่าย  แสดงให้เห็นชัดแจนว่าพระองค์ท่านทรงได้ศึกษาเรื่องที่จะเขียนและทรงมีความรู้อย่างลึกซึ้ง

    พระมหาชนกฉบับพระราชนิพนธ์นี้  เป็นวรรณคดีพระพุทธศาสนาเรื่องหนึ่งในทศชาติชาดก ซึ่งเป็นชาดก  10  ชาติสุดท้าย  ก่อนที่พระโพธิสัตว์จะมาประสูติเป็นเจ้าชายสิทธัตถะ  และตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  ชาดกเรื่องนี้แสดงให้เห็นถึงการบำเพ็ญบารมีของพระมหาชนก วิริยะบารมี" ซึ่งเต็มไปด้วยความเพียรพยายามอย่างยิ่งยวด 

/* Products stats */