อาณาจักรเหรียญกษาปณ์ทองคำ

เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ราชินีครบ 6 รอบ ปี 2547 ทองคำขัดเงา พร้อมกล่องและเซอร์

SOLD OUT
฿60,000
เนื้อทองคำขัดเงา น้ำหนัก 15 กรัม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 26 มิลลิเมตร เนื้อทองคำ ร้อยละ 90 เนื้อเงิน ร้อยละ 3 เนื้อทองแดง ร้อยละ 7 ผลิตเพียง 1,720 เหรียญ
  • หมวดหมู่ : เหรียญทองคำขัดเงา
  • รหัสสินค้า : 001117

รายละเอียดสินค้า เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ราชินีครบ 6 รอบ ปี 2547 ทองคำขัดเงา พร้อมกล่องและเซอร์

  เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ราชินีครบ 6 รอบ ปี 2547 เนื้อทองคำขัดเงา พร้อมกล่องและใบเซอร์

  เนื้อทองคำขัดเงา น้ำหนัก 15กรัม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 26มิลลิเมตร เนื้อทองคำ ร้อยละ 90เนื้อเงิน ร้อยละ 3 เนื้อทองแดง ร้อยละ 7  ผลิตเพียง 1,720 เหรียญ

  เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกรัชกาลที่ ๙เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๗

น้ำหนัก : ๑๕ กรัม

วันประกาศใช้ : ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๔๗

เส้นผ่าศูนย์กลาง : ๒๖ มิลลิมเตร       

ราคา ณ วันประกาศใช้ : ๑๒๐๐๐ บาท

ลวดลายของเหรียญ :

  ด้านหน้า - กลางเหรียญมีพระรูปสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ผินพระพักตร์ทางเบื้องขวา ทรงราชศิราภรณ์เพชรพระกุณฑลเพชร ฉลองพระองค์ชุดไทยทรงสะพักปักลาย ทรงสายสะพายและสายสร้อยแห่งเครื่องขัตติยราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์ พระอังสาเบื้องซ้ายประดับดวงตราปฐมจุลจอมเกล้า และเหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่ ๙ ชั้นที่ ๑ ภายในวงขอบเหรียญด้านขวามีข้อความว่า "สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์" ด้านซ้ายมีข้อความว่า "พระบรมราชินีนาถ"

  ด้านหลัง - กลางเหรียญมีรูปตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ ภายในวงขอบเหรียญเบื้องบนมีข้อความว่า "มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๔๗" เบื้องล่างมีข้อความว่า "ประเทศไทย" และข้อความบอกราคาว่า "๙๐๐๐ บาท" โดยมีดอกประจำยามคั่นระหว่างข้อความเบื้องบนกับเบื้องล่างทั้งสองข้าง

/* Products stats */