อาณาจักรเหรียญกษาปณ์ทองคำ

พระปรกใบมะขามธรรมศาสตร์ ๕๐ ปี หน้าพระพุทธสิหิงค์ หลัง ภปร. ชุดทองคำ ปี 2527 พิธีใหญ่ พร้อมกล่องเดิมๆ

SOLD OUT
฿0.00
ในหลวง รัชกาลที่ ๙ เสด็จมาเป็นประธานในพิธี เป็นพระปรกใบขามรุ่นแรกรุ่นเดียวที่ได้รับอนุญาตใช้ตรา ภปร.ไว้ที่ด้านหลังเหรียญ เป็นเหรียญขนาดเล็กมาก
  • หมวดหมู่ : เหรียญพระพุทธ
  • รหัสสินค้า : 001030

รายละเอียดสินค้า พระปรกใบมะขามธรรมศาสตร์ ๕๐ ปี หน้าพระพุทธสิหิงค์ หลัง ภปร. ชุดทองคำ ปี 2527 พิธีใหญ่ พร้อมกล่องเดิมๆ

  พระปรกใบมะขามธรรมศาสตร์ ๕๐ ปี หน้าพระพุทธสิหิงค์ หลัง ภปร. ชุดทองคำ ปี 2527 พิธีใหญ่ พร้อมกล่องเดิมๆ

  ในหลวง รัชกาลที่ ๙  เสด็จมาเป็นประธานในพิธี เป็นพระปรกใบขามรุ่นแรกรุ่นเดียวที่ได้รับอนุญาตใช้ตรา ภปร.ไว้ที่ด้านหลังเหรียญ เป็นเหรียญขนาดเล็กมากกว้างเพียง 0.6 ซ.ม. สูงเพียง 1.0 ซ.ม. เนื้อทองคำ หนัก 1.6 กรัม

  พระปรกใบมะขาม พระพุทธสิหิงค์ ภปร เป็นพระเครื่องขนาดเล็กมาก กว้างเพียง 0.6ซ.ม. สูงเพียง 1.0 ซ.ม. เนื้อทองคำ หนัก 1.6 กรัม พิมพ์ทรงโค้งมนแบบเล็บมือ ยกขอบหน้า-หลัง ด้านหน้า จำลององค์พระพุทธสิหิงค์ พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์สำคัญองค์หนึ่งของไทย ประทับนั่งเหนืออาสนะฐานบัว พื้นหลังเป็นม่านแหวก ด้านหลังประดิษฐานพระปรมาภิไธยย่อ “ภปร” ล่างสุดจารึกอักษรไทย “๕๐ ปี มธ.”

  พระปรกใบมะขาม พระพุทธสิหิงค์ ภปร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นพระปรกใบมะขามหนึ่งเดียวในกลุ่ม ที่ประดิษฐานพระปรมาภิไธยย่อ “ภปร” จึงถือเป็นพระเครื่องสำคัญรุ่นหนึ่งในรัชกาล ให้สังเกตโค้ดให้ดี จะมีทั้ง ตอกโค้ด 1 ตัว และ 2 ตัว “โค้ด 1 ตัว” ต้องเป็นตัว “นะ” ซึ่งเป็นโค้ดในพิธีพุทธาภิเษกวาระที่ 1 (50 ปี ธรรมศาสตร์) สำหรับ “โค้ด 2 ตัว” คือเพิ่มโค้ด “ธรรมจักร” จะเป็นพระที่ได้นำเข้าพิธีฯ ในวาระที่ 3 (60 ปี ธรรมศาสตร์) ด้วย

  โดยได้กราบบังคมทูลในหลวงรัชกาลที่ ๙ เสด็จมาเป็นประธานในพิธี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระสุหร่าย... มีประกอบพิธี 3 วาระ คือ

วาระที่ 1.เมื่อวันที่ 17-18/10/2527...มีพระกริ่งธรรมศาสตร์ 50 ปีและปรกใบมะขาม พิธีใหญ่มีพระคณาจารย์มาร่วมนั่งปรกจำนวนมากมาย พระชุดนี้ยังไม่ได้นำออกให้เช่าบูชาทั่วไปและผู้ที่สั่งจองไว้ มีสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช ทรงเป็นประธานจุดเทียนชัย

พระเกจิ อาจารย์ร่วมปลุกเสกอธิษฐานจิต อาทิ พระธรรมปัญญาจารย์ (ทิม) วัดราชประดิษฐ์, พระญาณโพธิ (เข็ม) วัดสุทัศนเทพวราราม, หลวงพ่อทองอยู่ วัดท่าเสา, หลวงพ่อแช่ม วัดดอนยายหอม, พระอาจารย์ผ่อง วัดจักรวรรดิราชาวาส, พระอาจารย์ทองใบ วัดสายไหม, พระปริยัติมุนี (ชูศักดิ์) วัดหงส์รัตนาราม, หลวงพ่อไพฑูรย์ วัดโพธินิมิต, หลวงพ่อพล วัดหนองคณฑี, หลวงพ่อพรหม วัดขนอนเหนือ, หลวงพ่อเฉลิม วัดพระญาติการาม, หลวงปู่ชื้น วัดญาณเสน, หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง, หลวงพ่อกล้วย วัดหมูดุด, หลวงพ่อแช่ม วัดบ่อพุ, หลวงพ่อเริ่ม วัดจุกกระเชอ, หลวงพ่อหยอด วัดแก้วเจริญ, หลวงพ่อจวน วัดหนองสุ่ม และ หลวงปู่เหรียญ วัดบางระโหง เป็นต้น

จากนั้นก็นำไปเข้าพิธีในวาระที่ 2...

วาระที่ 2.พิธีใหญ่วันที่ 01/12/2528 ณ.หอประชุมใหญ่ ธรรมศาสตร์...มีพระคณาจารย์ที่ได้นิมนต์ไว้ล่วงหน้าเกือบจะชุดเดียวกันของวาระแรก หลังเสร็จพิธีวาระ 2 ก็เริ่มนำออกมาให้เช่าบูชากันและให้กับผู้ที่สั่งจองไว้

     พระที่เหลือได้นำเข้าพิธีพุทธาภิเษกอีกครั้งเป็นวาระที่ 3 พร้อม “พระกริ่งธรรมศาสตร์ 60 ปี” ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ.2537 โดยกราบบังคมทูลเชิญพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จฯ มาทรงเป็นประธานในพิธี และสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชทรงเป็นประธานจุดเทียนชัย นอกจากนี้ หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน พระราชาคณะฝ่ายวิปัสสนาธุระ ได้เมตตาเข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ พร้อมพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์รวม 9 รูป ปลุกเสกอธิษฐานจิตโดยพระเกจิอาจารย์ที่ร่วมปลุกเสกในวาระที่ 1 และ 2 เป็นส่วนใหญ่ รวมแล้วถึง 116 รูป

วาระที่ 3. วันที่ 29/06/2537ณ.วัดพระศรีรัตนศาสดาราม สมเด็จพระสังฆราช ทรงจุดเทียนชัยและหลวงพ่ออุตตมะดับเทียนชัย...ในพิธีวาระที่ 3 ได้นิมนต์พระคณาจารย์ทั่วทุกภาคและสายพระป่ามาร่วมนั่งปรกปลุกเสกอีกจำนวนมากเช่นกัน ดังนั้นรายนามชื่อพระคณาจารย์ต่อจากนี้คือรวมทั้ง 3 วาระมีดังนี้...

1.สมเด็จพระสังฆราช ทรงจุดเทียนชัย ..

2.หลวงปู่หลอด วัดสิริกมลวาส ..

3.พระครูอุดมสังวรคุณ วัดบรมนิวาส ..

4.พระอาจารย์ประทีป วัดเชิงเลน ..

5.พระเทพวัชรธรรมาภร(ลพ.สุรพงษ์) วัดตรีทศเทพ ..

6.พระปริยัติมุนี (หลวงพ่อชูศักดิ์) วัดหงส์รัตนาราม ..

7.พระญาณสมโพธิ (หลวงพ่อขวัญ) วัดอรุณฯ ..

8.พระครูปริยัติคุณาธาร(ลพ.อัมพร)วัดชนะสงคราม ..

9.พระราชวัฒนาพระ(หลวงพ่อฟู)วัดเวฬุราชิณ ..

10.พระราชปริยัติวิธาน (ลป.บุศย์) วัดดาวดึงษาราม ..

11.พระครูพิศาลพัฒนาพิธาน(ลพ.สมชาย)วัดปริวาศ ..

12.พระสมุห์วีระ วัดอัปสรสวรรค์ ..

13.พระอาจารย์ทอง วัดอโศการาม ..

14.พระอาจารย์เริ่มชัย วัดอโศการาม ..

15.หลวงพ่อประสิทธิ์ วัดไทรน้อย ..

16.หลวงพ่อทองใบ วัดสายไหม ..

17.หลวงปู่สาย วัดขนอนใต้ ..

18.หลวงพ่อมี วักมารวิชัย ..

19.หลวงพ่อเมี้ยน วัดโพธิ์กบเจา ..

20.หลวงปู่ทิม วัดพระขาว ..

21.หลวงพ่อหวล วัดพุทไธสวรรย์ ..

22.หลวงพ่อเฉลิม วัดพระญาติ ..

23.หลวงพ่อเอียด วัดไผ่ล้อม ..

24.พระราชสุทธิญาณมงคล(ลพ.จรัญ)วัดอัมพวัน..

25.หลวงปู่มหาทองใบ วัดอบทม..

26.หลวงพ่อจาง วัดนครเนื่องเขต ..

27.พระอธิการสมชาย วัดโพรงอากาศ..

28.หลวงพ่อเปิ่น วัดบางพระ ..

29.พระครูสมุห์อวยพร วัดดอนยายหอม..

30.หลวงพ่อผล วัดดักคะนน..

31.หลวงพ่อหยอด วัดแก้วเจริญ ..

32.หลวงพ่อเก๋ วัดแม่น้ำ..

33.หลวงพ่อสง่า วัดบ้านหม้อ..

34.หลวงพ่อดี วัดพระรูป ..

35.หลวงพ่อฮวด วัดดอนโพธิ์ทอง ..

36.หลวงปู่สวิง วัดเสาธงทอง..

37.หลวงพ่ออุตมะ วัดวังก์วิเวการาม..

38.หลวงปู่ผล สำนักสงฆ์เขารักษ์ ..

39.พระอาจารย์สาคร วัดเวฬุวัน..

40.หลวงปู่เหล็ง วัดโคกเพาะ ..

41.หลวงพ่อพูลทรัพย์ วัดอ่างศิลา..

42.พระอาจารย์เปลี่ยน วัดอรัญญวิเวก ..

43.พระอาจารย์หนู วัดดอยแม่ปั๋ง ..

44.หลวงพ่อทองอินทร์ วัดสันติธรรม ..

45.พระอาจารย์เจริญ สำนักสงฆ์ถ้ำปากเพียง ..

46.พระกฤษดา วัดโรงธรรมสามัคคี..

47.พระอาจารย์วิชัย วัดถ้ำผาจม ..

48.พระอาจารย์เพ็ง วัดเทิงเสาหิน..

49.หลวงปู่แว่น วัดถ้ำพระสบาย ..

50.หลวงปู่หลวง วัดป่าสำราญนิวาส ..

51.พระอาจารย์ทองสุก วัดอนาลโย..

52.พระอาจารย์ไพบูลย์ วัดอนาลโย..

53.หลวงปู่จันทรา วัดป่าเขาน้อย

54.หลวงปู่อ่ำ วัดป่าเขาน้อย..

55.พระอาจารย์สมบูรณ์ วัดป่าสมบูรณ์ธรรม..

56.พระอาจารย์จิรวัฒน์ วัดป่าไชยชุมพล..

57.พระอาจารย์พรหมมี วัดป่าสามัคคีธรรม..

58.หลวงปู่เหรียญ วัดอรัญญบรรพต..

59.หลวงปู่บุญหนา วัดถ้ำพระภูวัว..

60.พระอาจารย์อุทัย วัดถ้ำพระภูวัว..

61.พระอาจารย์คำ วัดถ้ำบูชา (ภูวัว)..

62.พระอาจารย์วงศ์ วัดป่าคำพระองค์..

63.พระอาจารย์บุญเลิศ วัดอรัญญวาสี..

64.พระอาจารย์แยง วัดเจติยาคีรีวิหาร(ภูทอก)..

65.พระอาจารย์ฉลวย วัดป่าชิตานุสรณ์..

66.พระอาจารย์โกวิญ วัดภูทอกใหญ่..

67.หลวงปู่ศรีจันทร์ วัดโพธิสมภรณ์..

68.หลวงปู่อ่อนสา วัดประชาชุมพลพัฒนาราม..

69.หลวงปู่จันทร์โสม วัดป่าจันทรรังสี..

70.หลวงปู่คำพอง วัดถ้ำกกดู่..

71.พระอาจารย์จันทรา วัดป่าโนนสะอาด..

72.พระอาจารย์สม วัดป่าไม้งาม..

73.หลวงพ่อทูล วัดป่าบ้านค้อ..

74.พระอาจารย์คูณ วัดป่าภูทอง..

75.พระอาจารย์เสน วัดป่าหนองแซง..

76.พระอาจารย์ไมย์ วัดป่าหนองช้างคาว..

77.พระอาจารย์สมหมาย วัดป่าโนนม่วง..

78.หลวงตามหาบัว วัดป่าบ้านตาด..

79.หลวงปู่ลี วัดภูผาแดง..

80.หลวงปู่เพียร วัดป่าหนองกอง..

81.พระอาจารย์บุญมี วัดป่านากูล..

82.พระอาจารย์อินทร์..

83.หลวงปู่ท่อน วัดศรีอภัยวัน..

84.พระอาจารย์สีทน วัดถ้ำผาปู่..

85.พระอาจารย์เผย วัดถ้ำผาปู่..

86.พระอาจารย์ขันตี วัดป่าห้วยเดื่อ..

87.พระอาจารย์ดาด วัดป่าสัมมานุสรณ์..

88.พระอาจารย์สำลี วัดถ้ำคูหาวารี..

89.พระอาจารย์มนตรี(หลั่ง)วัดถ้ำผาบิ้ง..

90.พระอาจารย์คำดี วัดป่าภูธรพิทักษ์..

91.พระอาจารย์ประสาน วัดคามวาสี..

92.พระอาจารย์สมัย วัดโนนแสงทอง..

93.พระอาจารย์คำบ่อ วัดใหม่บ้านตาด..

94.พระอาจารย์แปลง วัดป่าอุดมสมพร..

95.พระครูวิทิตคุณาภรณ์(ลพ.เกิ่ง)วัดสามัคคีบำเพ็ญบุญ

96.หลวงปู่เคี่ยม วัดถ้ำขาม..

97.พระครูชินวัฒน์คุณาภรณ์ (ปิ่น)วัดพุฒาราม..

98.หลวงปู่อุ่น วัดป่าแก้วชุมพล..

99.พระอาจารย์ก้าน วัดถ้ำเป็ด..

100.พระอาจารย์หลอ วัดถ้ำอภัยดำรงธรรม..

101.พระอาจารย์สุธรรม วัดป่าหนองไผ่..

102.พระอาจารย์พัลลภ วัดคำประมง..

103.หลวงปู่คำพันธ์ วัดธาตุมหาชัย..

104.หลวงปู่ศรี มหาวีโร วัดป่ากุง..

105.หลวงปู่พรหมา สำนักสงฆ์สวนหินผานางลอย..

106.หลวงพ่อบุญเพ็ง วัดถ้ำกลองเพล..

107.หลวงปู่บุญเพ็ง วัดป่าวิเวกธรรม..

108.พระอาจารย์อุทัย วัดถ้ำพระผาป่อง(ขัวสูง)..

109.หลวงพ่อพุธ วัดป่าสาลวัน..

110.พระอาจารย์สมาน วัดป่าศรัทธาราม..

112.หลวงพ่อเกตุ วัดเกาะหลัก..

113.หลวงปู่แก้ว วัดเขาปูน..

114.หลวงปู่เนื่อง พัทลุง..

115.หลวงปู่เปลื้อง วัดบางแก้วผดุงธรรม..

116.พระโสภณคุณาธร วัดเจริญสมณกิจ..

จากข้อมูลครั้งหลังสุดจำนวนการสร้างมีดังนี้...

เนื้อทองคำ สร้างจำนวน 1,012 เหรียญ

เนื้อเงิน สร้างจำนวน 2,332 เหรียญ

เนื้อทองแดง สร้าง 100,000 เหรียญ

ที่มาข้อมูล : https://www.khaosod.co.th/amulets/news_139449

และ https://www.web-pra.com/auction/show/100491