อาณาจักรเหรียญกษาปณ์ทองคำ

เหรียญนกเจ้าฟ้าหญิงสิรินธร ปี17 เนื้อทองคำ เนื้อทองคำขัดเงา ธรรมดา สภาพสวย ไม่ถูกใช้งาน หายากมากๆ

SOLD OUT
฿0.00
เหรียญนกเจ้าฟ้าหญิงสิรินธร ปี17 เนื้อทองคำ เนื้อทองคำขัดเงา นน. เหรียญละ 33.45 กรัม และธรรมดา สำหรับนักสะสมมืออาชีพ หายากมาก
  • หมวดหมู่ : เหรียญชุด
  • รหัสสินค้า : 000566

รายละเอียดสินค้า เหรียญนกเจ้าฟ้าหญิงสิรินธร ปี17 เนื้อทองคำ เนื้อทองคำขัดเงา ธรรมดา สภาพสวย ไม่ถูกใช้งาน หายากมากๆ

  เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกการอนุรักษ์ธรรมชาติและสัตว์ป่า เนื้อทองคำ


  ราคาหน้าเหรียญ: 5,000.00 บาท

  ส่วนประกอบ: ทองคำ ร้อยละ 90, เงิน ร้อยละ 10

  จำนวนการผลิต: 2,603 เหรียญ

  วันที่ประกาศใช้: 19 พฤศจิกายน 2517

  เส้นผ่าศูนย์กลาง: 34.00 มม.

  น้ำหนัก: 33.437 กรัม

 

  เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกการอนุรักษ์ธรรมชาติและสัตว์ป่า เนื้อทองคำขัดเงา

  ราคาหน้าเหรียญ: 5,000.00 บาท (ขัดเงา)

  ส่วนประกอบ: ทองคำ ร้อยละ 90, เงิน ร้อยละ 10

  จำนวนการผลิต: 623 เหรียญ

  วันที่ประกาศใช้: 19 พฤศจิกายน 2517

  เส้นผ่าศูนย์กลาง: 34.00 มม.

  น้ำหนัก: 33.437 กรัม

  ด้านหน้า: เป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ระดับพระอังสา ทรงเครื่องบรมราชภูษิตาภรณ์และฉลองพระองค์ครุย ริมขอบเบื้องบนมีข้อความว่า" ภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙" และ "รัฐบาลไทย" 

  ด้านหลัง: เป็นรูปนกเจ้าฟ้าหญิงสิรินธร อยู่ในท่าบิน เบื้องหลังมีรูปเจดีย์เป็นส่วนประกอบริมขอบซ้ายมีข้อความบอกราคา "๕,๐๐๐ บาท" ริมขอบขวาบอกปีพุทธศักราช "พ.ศ. ๒๕๑๗" เบื้องล่างมีข้อความว่า "อนุรักษ์ธรรมชาติและสัตว์ป่า"

  นกเจ้าฟ้าหญิงสิรินธร เป็นนกในวงศ์นกนางแอ่น มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า White-eyed River Martin ชื่อทางสัตววิทยาว่า Pseudochelidon Sirintarae เนื่องจาก นายกิตติ ทองลงยา เป็นผู้ค้นพบนกชนิดนี้ที่จังหวัดนครสวรรค์ เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2511 และสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ประยุกต์แห่งประเทษไทยได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานพระนามของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนสุดาฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อตั้งเป็นชื่อนกชนิดใหม่และได้รับพระบรมราชานุญาติ