อาณาจักรเหรียญกษาปณ์ทองคำ

พระแก้วมรกต เหรียญทรงดอกบัว ภปร. ทองคำ ปี 2547 No. 391 ร.พ.ภูมิพล จัดสร้าง นน. 14.5 กรัม

SOLD OUT
฿0.00
พระแก้วมรกต เหรียญทรงดอกบัว ภปร. ทองคำ ปี 2547 ร.พ.ภูมิพล จัดสร้างทองคำ 96.5% เพียง 1,000 องค์ นน. 14.5 กรัม
  • หมวดหมู่ : เหรียญพระพุทธ
  • รหัสสินค้า : 000151

รายละเอียดสินค้า พระแก้วมรกต เหรียญทรงดอกบัว ภปร. ทองคำ ปี 2547 No. 391 ร.พ.ภูมิพล จัดสร้าง นน. 14.5 กรัม

พระแก้วมรกต เหรียญทรงดอกบัว ภปร. ทองคำ ปี 2547 ร.พ.ภูมิพล จัดสร้าง ทองคำ 96.5% เพียง 1,000 องค์ น.น. 14.5 กรัม

พระแก้วมรกต เหรียญทรงดอกบัวภปร. ทองคำ ปี 2547 ร.พ.ภูมิพล จัดสร้าง

วัตถุประสงค์ 

  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดสร้าง รูปหล่อลอยองค์ และเหรียญ " พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร " จำลอง (พระแก้วมรกต)

            ประกอบพิธีมังคลาภิเษก ณ พระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในเดือน พฤศจิกายน 2547 เพื่อนำรายได้จัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ สำหรับอาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช ตลอดจนสนับสนุนกิจกรรมทางการแพทย์อื่นๆ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนโดยส่วนรวม 

พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร (พระแก้วมรกต)

           เป็นพระคู่บ้านคู่เมืองของไทยที่ได้รับการเคารพบูชาจากพุทธศาสนิกชนทั่วโลก เนื่องจากมีความงดงามตามพุทธศิลป์และเป็นที่กล่าวถึงกันในเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ว่าช่วยปกปักรักษาบ้านเมืองให้ปราศจากภยันตรายและยังมีคติความเชื่อที่ว่า " หากสักการะพระแก้วมรกตด้วยดอกบัวคู่และธูปเทียน แก้วแหวนเงินทองจะไหลมาเทมา และหากใครได้มีไว้สักการะบูชา จะเป็นสิริมงคลแก่ตัว และมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองสืบไป"

โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช

           ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ พ.ศ. 2492 มาจนครบ 55 ปี เพื่อทำหน้าที่ให้การรักษาพยาบาลแก่ประชาชนทั่วไปตลอดจนให้การศึกษาและฝึกปฏิบัติงานแก่พยาบาลและแพทย์ฝึกหัด อันเป็นภารกิจสำคัญประการหนึ่งของโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชด้วยความขาดแคลนด้านอุปกรณ์ทางการแพทย์ ทำให้ไม่สามารถรองรับให้การรักษาพยาบาลแก่ประชาชนได้อย่างเต็มที่ดังนั้นโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช จึงได้จัดสร้าง " พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร " จำลอง (พระแก้วมรกต) ขึ้นเพื่อนำรายได้มาจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ขาดแคลนดังกล่าว

คาถาบูชาพระแก้วมรกต (เป็นมหามงคลแห่งชีวิต)

           วาละลุกัง สังวาตังวา (3 จบ)   อธิษฐานสิ่งใดจะได้สมปรารถนา

 

เหรียญมิ่งมงคลทรงคุณค่า เสริมสร้างบุญญาแก่ผู้สะสมบูชา

                    เหรียญมหาสิริมงคลทรงคุณค่า ด้านหน้าเหรียญเป็นรูปพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร จำลอง (พระแก้วมรกต) ด้านหลังประดิษฐานพระปรมาภิไธย ภ.ป.ร. เนื้อเหรียญทำจากทองคำแท้ 96.50% พื้นเหรียญพ่นทรายนวล ขูดเงางดงามประณีตบรรจง จัดสร้างเป็น 3 รูปทรง ได้แก่ ทรงดอกบัว ทรงซุ้ม และทรงกลมรี สวยงามทรงคุณค่า เหมาะแก่การสะสมบูชาเป็นสิริมงคล จัดสร้างเป็นพิเศษ โดยบริษัทแพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน) มีหมายเลขกำกับทุกเหรียญ

                     พระแก้วเทอดฟ้า ผไทสุข       พระเทอดเกียรติยศ ทั่วหล้า

                     ภ.ป.ร. ประดับงามระยับจับตา        ล้ำคุณค่าคู่เมืองเพื่อปวงชน

 

 

 

ลำดับ

ประเภท

น.น 
(กรัม)

จน.สร้าง

 

พระแก้วมรกตลอยองค์ หน้าตัก 5 นิ้ว

 

 

1.

เนื้อนวโลหะเคลือบสีเขียว(เครื่องทรงทองคำ 90%)

 

199 องค์

2.

เนื้อนวโลหะเคลือบสีเขียว(เครื่องทรงทองชุบไมครอน)

 

5,000 องค์

 

หน้าตัก 2 นิ้ว

 

 

3.

เนื้อเรซิ่นหุ้มทองคำ 99.99%

5.5

1,000 องค์

4.

เนื้อทองคำ 99.99%

22

1,000 องค์

5.

เนื้อเงิน

30

3,000 องค์

 

หน้าตัก 1/2 นิ้ว

 

 

6.

เนื้อเรซิ่นหุ้มทองคำ 99.99%

1

4,000 องค์

7.

เนื้อทองคำ 96.50%

21.5

1,000 องค์

8.

เนื้อเงิน (1 กษัตริย์)

11

3,000 องค์

9.

เนื้อเงิน (3 กษัตริย์)

11

3,000 องค์

 

พระแก้วมรกตลอยองค์เหรียญทรงดอกบัว

 

 

10.

เนื้อทองคำ 96.50%

14.5

1,000 องค์

11.

เนื้อเงิน (1 กษัตริย์)

7

3,000 องค์

12.

เนื้อเงิน (3 กษัตริย์)

7

3,000 องค์

 

ทรงซุ้ม

 

 

13.

เนื้อทองคำ 96.50%

12.8

1,000 องค์

14.

เนื้อเงิน (1 กษัตริย์)

6.5

3,000 องค์

15.

เนื้อเงิน (3 กษัตริย์)

6.5

3,000 องค์

 

ทรงกลมรี

   

16.

เนื้อทองคำ 96.50%

13

1,000 องค์

17.

เนื้อเงิน (1 กษัตริย์)

6.5

3,000 องค์

18.

เนื้อเงิน (3 กษัตริย์)

6.5

3,000 องค์

 

         กำหนดพิธีมหามังคาภิเษก

                 ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในเดือนพฤศจิกายน 2547

         กำหนดรับเหรียญ

                 เริ่มตั้งแต่วันที่ 9 -30 ธันวาคม 2547 

 

ที่มา http://www.siristore.com/Products/EmeraldPPR_1.asp


/* Products stats */